Ulje čajevca protiv infekcija: premalo je kvalitetnih istraživanja na ljudima

tea-tree

Ulje čajevca je eterično ulje koje se koristi od davnina, a pridavana su mu antivirusna, antibakterijska, antifungalna i antiseptička svojstva. Radi se od lišća drveta čajevca (lat. Melaleuca alternifoila) koje je najviše rasprostranjeno u Australiji, ali danas se uzgaja po cijelom svijetu. Zadnjih 20-tak godina se znanstveno ispituje njegova učinkovitost. Pretražene su znanstvene baze podataka i pronađena 24 klinička istraživanja ispitivana na ljudima o ulju čajevca. Ispitivanja su objavljena u časopisima različite kvalitete, a većini je zajedničko da su rađena na jako malom broju ispitanika. Iako neka od njih pokazuju ohrabrujuće rezultate glede protuupalnih i antimikrobnih svojstava ovog ulja, potrebna su daljnja, kvalitetnija istraživanja na ljudima kako bi se potvrdio njegov učinak, isključile moguće nuspojave, i pronašao najbolji način primjene u eventualnom liječenju određenih stanja.

Dokazi iz kontroliranih pokusa na ljudima

Bassett IB i sur. su još 1990-te godine objavili jednostruko slijepu, randomiziranu kliničku studiju koja je obuhvaćala 124 pacijenta, a u kojoj su dokazali da je gel koji sadrži 5% ulja čajevca jednako djelotvoran na blagi do umjereni oblik akni kao i losion 5%-tnog benzoil-peroksida, koji se inače koristi u liječenju akni. Oba preparata su imala značajan učinak na smanjenje broja upaljenih i neupaljenih lezija (otvorenih i zatvorenih komedona), premda je ulje čajevca sporije pokazalo učinak, ali je imalo manje nuspojava u odnosu na benzoil-peroksid.

Tong MM i sur. su u dvostruko slijepoj, randomiziranoj kliničkoj studiji na 104 pacijenta uspoređivali učinak 10%-tne uljne kreme čajevca s 1%-tnom kremom tolnaftata i placebom u liječenju atletskog stopala (tinea pedis). Pacijenti liječeni tolnaftatom su imali značajno veći postotak negativnih kultura na kraju terapije (85%) u odnosu na čajevac (30%) i placebo (21%). Pokazalo se da uljna krema od čajevca jednako dobro umanjuje simptome bolesti kao i tolnaftat, ali nije učinkovitija od placeba na samo mikološko izlječenje.

Buck DS i sur. su uspoređivali učinak dva lokalna pripravka u liječenju distalne onihomikoze (gljivična infekcija nokta); klotrimazola i ulja čajevca. Rađena je dvostruko slijepa, randomizirana multicentrična studija u koju je uključeno 117 pacijenata s mikrobiološki dokazanom onihomikozom. Tretirani su lokalno ili 1%-tnom otopinom klotrimazola, ili 100%-tnim uljem čajevca tijekom 6 mjeseci. Također, rađeno je mehaničko čišćenje oštećenih dijelova nokta (debridement) na početku studije te nakon 1, 3 i 6 mjeseci. Nakon 6 mjeseci, obje skupine pacijenata su imale podjednake postotke u negativizaciji kulture (klotrimazol 11%, čajevac 18%)  i kliničkom poboljšanju (61%, 60%), a 3 mjeseca nakon prestanka terapije u obje skupine je uočeno podjednako daljnje poboljšanje ( 55%, 56%). Međutim, u ovoj studiji je teško razlučiti koliko utjecaja na rezultate ima samo mehaničko čišćenje oštećenih dijelova nokta. Syed TA i sur. su u sličnoj, randomiziranoj i dvostruko slijepoj studiji uspoređivali kliničku učinkovitost i toleranciju kreme s kombinacijom 2%-tnog butenafin-hidroklorida i 5%-tnog ulja čajevca sa kremom u kojoj je samo ulje čajevca. Studija je obuhvaćala 60 pacijenata. Nakon 16 tjedana, 80% pacijenata koji su koristili kremu s kombinacijom je bilo izlječeno i nisu imali relapse tijekom perioda praćenja, dok sam čajevac nije pokazao očekivani klinički učinak.

Markum E i sur. su ispitali učinak ulja čajevca u liječenju molluscum contagiosum (virusnih bradavica) u djece. U studiju je uključeno 53 djece, a 48 je bilo moguće pratiti do kraja. Tretirani su lokalno i dva puta dnevno uljem čajevca, jodom ili kombinacijom tog dvoje, i kombinacija je pokazala najbolje rezultate s 90%-tnim smanjenjem lezija u 16 od 19 ispitanika koji su tretirani kombinacijom čajevca i joda.

Jandourek A i sur. su promatrali učinkovitost oralne otopine čajevca u liječenju orofaringealne kandidijaze (infekcija usta i ždrijela gljivom Candida) pacijenata s AIDS-om. Na žalost, ova prospektivna studija je obuhvaćala samo 13 pacijenata i samo kod 12 je bilo moguće ocijeniti učinak. Svima je kandida bila klinički i mikrobiološki otporna na liječenje flukonazolom, koji se inače koristi kao prvi izbor u terapiji ovakvih stanja. Tijekom 2-4 tjedna su 4 puta dnevno ispirali usta otopinom čajevca. Nakon dva tjedna, sedmoro je pokazalo kliničko poboljšanje, ali ne i izlječenje, dok je nakon 4 tjedna dvoje bilo izlječeno, a šestero klinički bolje. Još jedna evaluacija nakon 2-4 tjedna od prekida terapije je pokazala da su dva izliječena pacijenta i dalje bila bez relapsa bolesti. Ipak, zbog premalog uzorka nije moguće donositi zaključke o učinkovitosti ovakve terapije.  Vazquez JA i sur. su proveli malu kohortnu studiju na 27 pacijenata, na kojima su također pratili učinkovitost alkoholne i ne-alkoholne oralne otopine čajevca u pacijenata s AIDS-om i orofaringealnom kandidijazom otpornom na liječenje flukonazolom. Oba oblika otopine su pokazala određenu učinkovitost (60%) jer je na kraju 4-tjednog praćenja sedmero pacijenata bilo izliječeno, a osmero je pokazalo kliničko poboljšanje, ali uzorak nije dostatan za zaključke.

Carson CF i sur. su u randomiziranoj i jednostruko slijepoj studiji (zbog karakterističnog mirisa čajevca) uspoređivali učinak 6%-tnog ulja čajevca u vodenoj gel bazi i placeba u liječenju herpesa na usni, ali na samo 18 pacijenata. Netom nakon izbijanja herpesa, pacijenti su lokalno tretirani ili čajevcem ili placebom 5 puta dnevno, a svakog dana je uzet uzorak za mikrobiološku dijagnostiku. Čajevac nije pokazao statistički značajnu prednost u reepitelizaciji i negativizaciji mikrobiološke kulture.

Groppo FC i sur. su napravili studiju na 30 ispitanika, kojima su kroz 5 tjedana pratili učinak pripravaka kloreheksidina, češnjaka i ulja čajevca na mikroorganizme iz usne šupljine koji sudjeluju u nastanku karijesa. Sva tri pripravka su pokazala učinak na Streptococcus mutans, jednog od glavnih uzročnika karijesa, dok je jedino ulje čajevca pokazalo učinak i na ostale mikroorganizme. Smanjena razina mikroorganizama se održala tijekom sljedeća dva tjedna od prestanka davanja pripravaka češnjaka i ulja čajevca. Određeni postotak ispitanika je za sve tri vrste pripravaka prijavio blage nuspojave. Za ulje čajevca, kod 30% se javio neugodan okus u ustima, 60% je imalo osjećaj peckanja, 20% loš zadah, a 10% mučninu. Lauten JD i sur. su u jednoj, također maloj studiji, proučavali učinak mješavine čajevca, nevena, maluke i zelenog čaja korištene tijekom ispiranja usta na debljinu zubnog plaka i količinu određenih vrsta bakterija u usnoj šupljini, i nisu pronašli statististički značajne rezultate.  Santamaria M Jr i sur. su podijelili 34 dobrovoljca u dvije skupine, te je jedna skupina primjenjivala dentalni gel pripravljen od čajevca, a druga Colgate dentalni gel tijerkom tjedan dana. Potom su se dva tjedna vratili svojim uobičajenim navikama, a onda su skupine međusobno zamijenile vrstu gela i primjenjivale je ponovo tjedan dana. Podatci su prikupljani na početku i nakon korištenja prvog i drugog gela. Dentalni gel s čajevcem je pokazao bolji učinak u smanjenju biofilma na zubima i broja bakterija u slini, a Colgate gel je pokazao bolji senzorni osjećaj na početku primjene i bolji okus.

Chin KB i sur. su u jednoj izuzetno maloj studiji, objavljenoj u časopisu alternativne medicine, uspoređivali učinak toalete rane s dodatnim izlaganjem parama esencijalnog ulja čajevca na cijeljenje rane inficirane zlatnim stafilokokom. Kod  6 dobrovoljaca su koristili pare, a kod 4 nisu, i iako navode bolje cijeljenje s parama čajevca, tako mali uzorak nikako ne može biti dostatan za zaključke. Edmondson M i sur. su također napravili izuzetno malu studiju u kojoj su pokušali dokazati ima li ulje čajevca učinak na dekolonizaciju meticilin rezistentnog zlatnog stafilokoka (MRSA) iz akutnih i kroničnih rana. Na kraju studije je bilo moguće ispitati učinak kod svega 11 ispitanika i nijednom nije uklonjen MRSA, iako je 8 pokazivalo znakove cijeljenja rane.

Jedna mala randomizirana studija na 40 zdravih ispitanika (Beikert FC i sur.) je uspoređivala protuupalni učinak niza biljaka nakon izlaganja UV svijetlu, uključujući i ulje čajevca, i samo je Aloe vera pokazala statistički značajnu razliku.

Gnatta JR i sur. su uspoređivali antimikrobni učinak ulja čajevca u higijeni ruku na 15 dobrovoljaca; tekući sapun s esencijalnim uljem čajevca i tekući sapun s triklosanom pokazali su jednak učinak kao i obični tekući sapun, dok se onaj s izopropilnim alkoholom pokazao boljim.

Barker SC i sur. su dobili ohrabrujuće rezultate ispitujući učinak ulja čajevca na uši u kosi (Pediculus humanus capitis) u randomiziranoj, komparativnoj i paralelnoj studiji koja je obuhvaćala 123 ispitanika. Uspoređivali su učinkovitost i sigurnost tri lokalna pedikulocida. Pripravak koji sadrži ulje čajevca i lavandino ulje i tzv. pripravak koji “guši” uši (sadrži benzil alkohol, mineralna ulja, polisorbat 80, sorbitan monooleat, Carbopol 934, vodu i trietanolamin) su pokazali podjednak i značajno bolji učinak na uklanjanje odraslih oblika ušiju nakon tretmana (97,6%) u odnosu na pripravak s piretrinom koji se uobičajeno koristi u liječenju ušljivosti glave (25%). U jednoj sličnoj studiji su na 92 ispitanika usporedili učinkovitost pripravaka na gnjide, pa su utvrdili da je pripravak s uljima čajevca i lavande ovicidan (ubija gnjide) u 44,4% slučajeva, pripravak koji “guši” uši u 68,3%, dok se treći ispitivani pripravak, mješavina ulja eukaliptusa i ulja stabla limuna, pokazao ovicidnim u samo 3,3%.

Razvoj alergije na ulje čajevca

Način primjene je bitan u eventualnom korištenju ovog ulja jer su zabilježene iritacije i alergije, a svakako su neophodna daljnja istraživanja i po tom pitanju. U jednom malom istraživanju kojeg su napravili Rubel DM i sur. u Sydneyu u Australiji, troje od 28 dobrovoljaca je pokazalo snažnu pozitivnu alergijsku reakciju na kožno testiranje uljem čajevca, i to najvjerojatnije na seskviterpenoide u njemu, te su naglasili da je pri nerazjašnjenim uzrocima alergije potrebno razmišljati i o prirodnim agensima koji se koriste kao dodatni pripravci u liječenju.

Zaključak

Ulje čajevca ispitivano je za različite poremećaje zdravlja, ali kao što je vidljivo iz opisanih kliničkih pokusa, dokazi koji su nam na raspolaganju za sve te pojedine bolesti pokazuju da ulje čajevca, kad i pokazuje određeni učinak, počiva na dokazima loše kvalitete. Za potvrdu djelotvornosti ulja čajevca za liječenje različitih bolesti potrebna su veća i kvalitetnija kontrolirana ispitivanja na ljudima.

 

Možda bi vas zanimalo:

Gljiva sibirska divlja čaga: ima li dokaza o djelotvornosti?

Kefir: omogućuje li dugovječnost, liječi li bolesti?

Kombucha čaj: može biti opasan, učinkovitost nije dokazana

Može li graviola liječiti karcinom/rak/zloćudne bolesti?

 

Urednički tim Dokazi u medicini

Fotografija: Greenfleet Australia

Objavljeno: 29. srpnja 2015.