Transkutana električna stimulacija živaca (TENS)

TENS

Transkutana električna stimulacija živaca (TENS, prema engl. Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation) podrazumijeva terapijski postupak kojim se putem elektroda postavljenih na koži u blizini izvora boli, električnom strujom podražuju živci kako bi se ublažila bol. Metoda se već dosta dugo vremena upotrebljava kao pomoćna terapija u liječenju boli. Radi se o relativno sigurnoj i neinvazivnoj metodi. Ukoliko se uređaj primjenjuje pravilno štetne posljedice beznačajne i ograničene na iritaciju kože. Pri tome treba imati u vidu da se TENS terapija ne smije primjenjivati na određenim područjima tijela i u osoba koje imaju ugrađene srčane elektrostimulatore.
Kliničke studije na ljudima u kojima se ispituje učinkovitost TENS-a su brojne, a rezultati tih studija su objedinjeni u brojnim sustavnim pregledima. Primjerice, Cochrane knjižnica sadrži 26 sustavnih pregleda (pregledano u veljači 2015.) u kojima je istraživana učinkovitost TENS terapije. Temeljem tih sustavnih pregleda može se zaključiti da trenutno ne postoje pouzdani dokazi o učinkovitost TENS-a u liječenju različitih oblika boli. Opći zaključak tih sustavnih pregleda je da su istraživanja o učinkovitosti TENS terapije loše kvalitete zbog vrlo malenog broja sudionika u istraživanjima, raznolikosti sudionika i manjka detalja o vrsti TENS terapije.
Problem u ocjeni učinkovitosti TENS terapije je što je prilično teško provesti kvalitetno istraživanje učinkovitosti takve terapije. Primjerice, postoji nekoliko načina primjene električnih podražaja (što znači da svaki od njih treba posebno testirati). Također, postavljanje elektroda je vrlo teško standardizirati, ako se radi o osobi s debljim slojem potkožnog masnog tkiva ili o bolnom mjestu koje se nalazi skriveno duboko u tkivu potrebno je prilagoditi snagu podražaja.
Zaključak: TENS je sigurna i u kliničkoj praksi široko rasprostranjena terapija liječenje akutne i kronične boli za čiju primjenu ne postoje jaki dokazi. Njeno korištenje se stoga savjetuje u okviru kliničkih studija čiji je cilj razrješenje oprečnih informacija o učinkovitosti te terapije ili u okviru kliničkog okružja iz razloga što kvalitetna primjena te terapije ovisi o preciznoj prilagodbi parametara svakom pojedinačnom bolesniku kako bi se odredili najbolji parametri i najbolja pozicija elektroda.

 

Projektni tim Dokazi u medicini

Fotografija: PCommunications

 

Datum objave: 5. veljače 2015.