Ortokin za osteoartritis: malo dokaza iz kliničkih pokusa na ljudima

koljeno

Ortokin (Orthokin, Orthokine) je zaštićena marka autolognog kondicioniranog seruma koji se reklamira za liječenje osteoartritisa. Osteoartritis je kronična upalna bolest zglobova koja uzrokuje bol i gubitak funkcije koji značajno smanjuje kvalitetu života oboljelih i njihovu radnu sposobnost. Mogućnosti liječenja lijekovima poprilično su ograničene, a uključuju lijekove protiv bolova, nesteroidne antireumatike i injekcije steroida ili drugih lijekova u zglob. Osteoartritis uzrokuje niz mehaničkih i bioloških oštećenja u zglobu, a najvažnija je promjena uništavanje hijaline zglobne hrskavice. U zglobovima zahvaćenim osteoartritisom nalaze se regulatorni proteini citokini koje sudjeluju u procesu upale, a među njima je interleukin-1 (IL-1) prepoznat kao najvažniji posrednik gubitka hrskavice. U tijelu se stvaraju inhibitori interleukina-1 koji se nazivaju antagonisti receptora interleukina-1 (IL-1Ra), a koji potencijalno mogu umanjiti učinke IL-1 u zglobu i tako kontrolirati proces bolesti. Nekoliko istraživača opisalo je djelotvornost IL-1Ra u obliku injekcije uštrcane u zglob u nekolicini životinjskih modela te u pilot studiji provedenoj na ljudima.

Autologni kondicionirani serum (engl. autologous conditioned serum – ACS) razvijen je sredinom 1990-ih tijekom pokušaja da se razvije materijal koji bi se mogao injicirati u tijelo, a koji bi bio bogat IL1-RA iz vlastitog tijela kao nova metoda liječenja osteoartritisa. ACS se injekcijom ubrizgava u zglob u seriji od šest injekcija koje se daju dvaput tjedno kroz 3 tjedna. Terapija je trenutno dostupna u nekolicini europskih zemalja, a njena je uporaba još raširenija u konja.

Kako se priprema terapija?

Pacijentu se uzima krv i obrađuje, te se tako obrađeni serum obogaćen čimbenicima iz krvi – blokatorima upale i čimbenicima koji omogućuju cijeljenje – vraća periodično u obliku injekcija u bolni zglob zahvaćen osteoartritisom.

Znanstveni dokazi iz kliničkih pokusa na ljudima s osteoartritisom

Broj randomiziranih kliničkih pokusa provedenih na ljudima u kojima je ispitana djelotvornost i sigurnost takvog seruma za liječenje osteoartritisa vrlo je malen – nađene su svega dvije studije napravljene na ljudima s osteoartritisom koljena. Literatura je ograničena na liječenje osteoartritisa zgloba koljena pomoću ACS metode u ljudi. Ime proizvoda koje je navedeno kao korišteno u tim studijama odgovara nazivlju koje su koristili autori istraživanja u tim znanstvenim radovima.

Yang i suradnici su u radu objavljenom 2008. u časopisu Osteoartrhritis and Cartilage prikazali prospektivnu randomiziranu dvostruko-slijepu studiju u kojoj su procijenili 167 bolesnika s osteoartritisom koljena koji su razvrstani u skupinu koja je primala Orthokin ili fiziološku otopinu (kontrolna skupina) u obliku injekcije u zglob. Studija je trajala godinu dana. Ispitanici su primili šest injekcija. Kao pokazatelj djelotvornosti istraživači su promatrali može li analizirana terapija ublažiti nekolicinu pokazatelja simptoma osteoartritisa za 30% u vremenu od 3, 6, 9 i 12 mjeseci nakon terapije. Istraživači su pokazali da su Orthokin i placebo pokazali slično poboljšanje na ljestvici WOMAC za procjenu osteoartritisa (16,8% poboljšanja s Orthokinom naspram 16,5% poboljšanja s placebom). Orthokin je pokazao značajno bolje poboljšanje simptoma na ljestvici KOOS i KOOS sport u usporedbi s placebom. Za većinu drugih promatranih rezultata Orthokin je pokazao bolje rezultate, iako nijedna od tih razlika nije bila statistički značajna. Uočene su dvije nuspojave u skupini koja je primala Orthokin – jedan pacijent je razvio ponavljanu tešku upalnu reakciju koljenskog zgloba nekoliko sati nakon injekcije, a jedan pacijent je dobio tešku upalu zgloba zvanu septički artritis koja je pripisana postupku injekcije, a ne proizvodu. Autori zaključuju da uočena poboljšanja povezana s Orthokinom upućuju da bi ta terapija mogla izazvati biološki odgovor drugačiji od placeba, zbog čega bi tu terapiju trebalo nastaviti istraživati. Međutim, budući glavni očekivani rezultat (poboljšanje od 30% na ljestvici WOMAC) nije uočen, autori još uvijek ne preporučuju korištenje Orthokina za terapiju osteoartritisa. U toj studiji nedostaje izjava o eventualnom sukobu interesa. Pacijenti su mogli uzimati do 4 g acetaminofena (paracetamol) dnevno, i nije napravljena analiza podskupina s obzirom na to koji su pacijenti i koliko acetaminofena zaista uzeli tijekom istraživanja.

Baltzer i suradnici su 2009. godine u časopisu Osteoartrhritis and Cartilage objavili prospektivnu, randomiziranu, dvostruko-slijepu studiju u koju je bilo uključeno 376 osoba s osteoartritisom zgloba koljena, koja je trajala 26 tjedana. Zaključili su da je ACS pokazao značajno poboljšanje u kvaliteti života pacijenata koji su primali tu terapiju u odnosu na bolesnike koji su primili zglobnu injekciju hiijaluronske kiseline ili placeba. Autori su opisali da je terapija ACS-om sigurna, da je djelotvorna u osoba čija je bol niskog ili umjerenog intenziteta. Također su opisali pozitivne rezultate u bolesnika s intenzivnom boli, iako upozoravaju da se njihovi rezultati ne moraju nužno odnositi na sve bolesnike s osteoartritisom. Iako autori na kraju članka navode da nemaju nikakav sukob interesa vezano za rezultate istraživanja, glavni istraživač navodi da je prije početka studije radio kao konzultant za njemačku tvrtku koja proizvodi Orthokine®. Osim toga, u toj su studiji pacijenti mogli uzimati do 4 g acetaminofena (paracetamol) dnevno, i u studiji nije prikazana analiza s obzirom na to koliko su acetaminofena pacijenti stvarno uzimali i je li to možda utjecalo na rezultate u podskupinama bolesnika.

Zaključak

Dosad provedena klinička istraživanja o učinku ortokina (Orthokin, Orthokine, ACS, autologni kondicionirani serum) u oboljelih od osteoartritisa malobrojna su, provedena na relativno malom broju pacijenata i obuhvatila su samo bolesnike s osteoartritisom koljena. Pronađeni rezultati upućuju da bi terapija mogla imati određen učinak, ali su i djelomično nedosljedni i ne pokazuju veliki terapijski učinak. U tim studijama, nadalje, terapija nije uspoređena s drugim lijekovima koji se tradicionalno koriste za liječenje osteoartritisa ili s injekcijom steroida u koljeno. Broj kliničkih studija provedenih na ljudima za druga medicinska stanja i bolesti osim osteoartritisa također je vrlo malen, pa se slobodno može reći da je ta terapija u začetku kliničkog testiranja. Usprkos tome, nudi se na tržištu u mnogim centrima. Terapija se reklamira kao „liječenje proteinima iz vlastite krvi“, „regenerativna terapija“, „biološka terapija“, „liječenje vlastitog organizma“. Reklamira se i za korištenje u brojnim drugim zglobovima tijela, osim koljena, iako nisu pronađeni klinički pokusi o toj terapiji u oboljelih od osteoartritisa drugih zglobova.

 

Možda bi vas zanimalo:

Hondroitin sulfat za osteoartritis

Biljni lijekovi uzeti na usta koji ublažavaju tegobe osteoartritisa

 

Urednički tim Dokazi u medicini

Fotografija: Euskalanato

 

Objavljeno: 24. ožujka 2015.