Vesna-Kusec-fotografija-4-for-web

Vesna Kušec je doktorica medicine, izvanredna profesorica na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, radi u Kliničkom zavodu za laboratorijsku dijagnostiku KBC Zagreb. Doktorat znanosti je stekla na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Područje stručnog rada: laboratorijska endokrinologija i metabolizam koštanog tkiva, a sudjeluje u aktivnostima izrade udžbenika iz patofiziologije Medicinskog fakulteta i Hrvatskog Cochrane ogranka.