Viljemka-Bucevic-Popovic

doc.dr.sc. Viljemka Bučević Popović

Viljemka Bučević Popović je docent na Odjelu za kemiju Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu. Diplomirala je molekularnu biologiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, a na istoj je ustanovi stekla magisterij znanosti iz stanične i molekularne biologije te doktorat iz biokemije. Dodatno se usavršavala na nizu međunarodnih radionica i znanstvenih skupova. Bavi se znanstvenim istraživanjima iz područja biomedicine i proteinske kemije. Od 2014. godine volonterski je uključena u rad Hrvatskog Cochrane ogranka kao dio prevoditeljskog tima.