Tea-Bilusic_web

Dr. sc. Tea Bilušić, redovita je profesorica na Zavodu za prehrambenu tehnologiju Kemijsko-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Doktorat znanosti stekla je na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, iz područja nutricionizma. Znanstveno se usavršavala u Francuskoj (INRA, Pariz), u Švicarskoj (Sveučilište u Fribourgu), u Njemačkoj (Tehničko sveučilište u Münchenu – TUM, Sveučilište u Regensburgu). Bavi se ispitivanjem stabilnosti biološki aktivnih spojeva iz namirnica i biljnih ekstrakata u uvjetima simuliranog procesa probave i nakon primjene različitih metoda obrade namirnice.