Marijana-Pecarevic

Marijana Pećarević je docent na Odjelu za akvakulturu Sveučilišta u Dubrovniku. Diplomirala je biologiju, smjer ekologija, na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Doktorat iz područja biotehnologije stekla je na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Područje interesa su joj ekologija mora, morske alohtone vrste i zaštita morskih ekosustava od unosa alohtonih vrsta. Osim rada u nastavi, sudjeluje u više projekata iz ovog područja i dugogodišnja je članica ICES-ove radne skupine koja se bavi ovom problematikom.