Katarina_Vukojevic

Katarina Vukojević je diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru (2004.), gdje je i magistrirala (2008.). Od 2006. radi na Zavodu za Anatomiju, Histologiju i Embriologiju Medicinskog fakulteta u Splitu, gdje je i doktorirala 2009. godine. Znanstveno se usavršavala na Sveučilištu u Torontu, Kanada (2009.-2010.) te Sveučilištu Columbia, SAD (2013.-2014.). Bavi se istraživanjem ranog razvoja čovjeka, odnosom razvojne plastičnosti i novotvorine te medicinskom edukacijom. Iz ovih područja objavila je oko 40 znanstvenih članaka.