Ivica Grkovic

Ivica Grković je redoviti profesor iz anatomije na Medicinskom fakultetu u Splitu, diplomirao je i magistrirao na Medicinskom fakultetu u Rijeci a doktorirao je na Sveučilištu u Melbourne-u, Australia, gdje kao sveučilišni nastavnik radi do 2004. godine kad dolazi na Medicinski fakultet u Splitu. Od 2005. godine vodi Katedru za anatomiju, bio je prodekan za znanost i poslijediplomske studije te prodekan za nastavu i studentska pitanja Medicinskog fakulteta u Splitu. Područja znanstvenog interesa prof. Grkovića su neurobiologija autonomnog živčanog sustava, anatomska istraživanja i medicinska edukacija i iz ovih područja objavio je više od 40 originalnih znanstvenih članaka Osnovao je laboratorij za eksperimentalnu neurokardiologiju na Zavodu za anatomiju, histologiju i embriologiju u kojem se bavi preciznom mikrokirurgijom i in-vivo prikazivanjima neuronskih krugova u perifernom živčanom sustavu. Profesor Grković je jedan od četiri glavna autora modularnog multimedijskog projekata za učenje i podučavanje anatomije (An@tomediaTM,), licenciranog na više od 20 svjetskih sveučilišta (vidjeti: www.anatomedia.com). Gorljivi je zagovornik medicine utemeljene na dokazima i vjeruje da je svaka intervencija u medicini štetna dok se ne dokaže suprotno!