Filipa-Markotic

Filipa Markotić je specijalista kliničke farmakologije s toksikologijom u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar, gdje radi od 2005. godine. Od 2005. do 2010. g. radila na Klinici za unutarnje bolesti; od 2010. do 2013. g. u Uredu za nadzor i unaprjeđenje kakvoće, a od 2013. g. voditeljica Centra za kliničku farmakologiju. Završila poslijediplomski znanstveni studij iz „Medicinska skrb i ja javno zdravstvo“ na Medicinskom fakultetu u Mostaru i specijalistički poslijediplomski studij iz „Kliničke farmakologije“ na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Specijalistički ispit je položila 2010. godine u Zagrebu, a 2012. godine magistrirala na Medicinskom fakultetu u Mostaru.