doc. dr. sc. Marija Raguž

Marija Raguž je docent na Katedri za Medicinsku fiziku i biofiziku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Diplomirala je na Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2000.), a na istoj ustanovi je magistrirala (2005.). Doktorat iz područja biofizike je stekla u Department of Biophysics, Medical College of Wisconsin, USA (2010.). U više navrata se znanstveno se usavršavala u Department of Biophysics, Medical College of Wisconsin, USA i na nizu znanstvenih skupova. Bavi se istraživanjem bioloških membrana.