OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Doc. dr. sc. Davorka Vrdoljak rođena je u Splitu. Medicinski fakultet Zagreb-područni studij u Splitu završila je 1989. godine, zatim položila stručni ispit 1990. i od tada kontinuirano radi u obiteljskoj medicini U početku radi kao obiteljski liječnik u DZ Split, zatim kao samostalan zakupac i konačno koncesionar specijalističke ordinacije obiteljske medicine u Splitu. Od 2003. je asistent na Katedri obiteljske medicine Medicinskog fakulteta u Splitu. 2007. godine uspješno je završila specijalizaciju iz obiteljske medicine, a 2012. doktorirala na Medicinskom fakultetu u Splitu s temom „Prostorna raspodjela poremećaja uhranjenosti stanovništva životne dobi od 65 i više godina u skrbi obiteljskog liječnika i njegova intervencija“. 2013. godine izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docenta na Katedri za obiteljsku medicinu medicinskog fakulteta u Splitu. Područja interesa su joj : EBM, medicinska edukacija, gerijatrija, dijabetes, kardiovaskularne bolesti, te znanstveno istraživanje u obiteljskoj medicini. Koordinator je izobrazbe Hrvatskog Cochrane ogranka od 2012. godine. Važnije publikacije pogledajte u bazi PubMed  i CROSBI.