Ekstrakt lista masline: djelovanje na visoki tlak

list-masline

List i plod masline poznati su kao izvrstan izvor polifenola – velike skupine biološki aktivnih spojeva. To je velika skupina prirodnih organskih spojeva u koju se ubraja i skupina spojeva koja se naziva iridoidima (monoterpenski derivati) među kojima je i oleuropein, tzv. gorki glukozid iz lista i ploda masline, odgovoran za gorčinu ploda i ekstra djevičanskog maslinovog ulja. Njegova je koncentracija veća u zelenom plodu, nego u dozrelom, posmeđenom plodu masline. U ekstra djevičanskom maslinovom ulju nalazi se u manjoj koncentraciji, jer su tu većinom zastupljeni njegovi razgradni produkti – elenolna kiselina i demetilhidroksitirozol. Brojni znanstveni radovi pripisuju mu različita biološka djelovanja – antioksidacijsko, antimikrobno, protuupalno, antivirusno, citotoksično na mnoge stanice karcinoma u in vitro kulturama stanica. Njegova bioraspoloživost (stupanj apsorpcije u tankom crijevu) je vrlo visoka (oko 50%). Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) je u svom dokumentu objavljenom 2011. godine potvrdila utjecaj oleuropeina i ekstrakta lista masline na sprječavanje procesa oksidacija LDL-a (lipoproteina male gustoće, tzv. lošeg kolesterola), ali je istaknula da još uvijek ne postoje jasni znanstveni dokazi o utjecaju fenola iz lista masline (ekstrakt lista masline) na regulaciju krvnog tlaka u organizmu.

Klinički pokusi o utjecaju ekstrakta lista masline na krvni tlak

Saberi i suradnici 2008. godine su objavili rad u kojem opisuju studiju provedenu u Iranu na 64 ispitanika koji su raspoređeni u dvije skupine, od kojih je jedna primala prah od lista masline (1000 mg/dan), a druga placebo. Autori navode da je u skupini koja je uzimala prah od lista masline značajno smanjen sistolički krvni tlak, ali ne i dijastolički. Ne navode koliko dugo je trajala terapija, koji je točno tržišni preparat korišten niti koliko je iznosilo to smanjenje tlaka. Financiranje studije nije navedeno.

Perrinjaquet-Moccetti i suradnici su u svojem radu objavljenom 2008. godine istražili učinkovitost ekstrakta lista masline EFLA943 na granično povišenje krvnog tlaka u jednojajčanih blizanaca. Uključili su 40 blizanaca u studiju. Po jedan blizanac iz svakog para uključen je u skupinu koja je primala 500 ili 1000 mg/dan EFLA943 kroz 8 tjedana, dok je treća skupina dobila savjet o promjeni životnog stila. Nakon osam tjedana terapije skupina koja je primala 500 mg/dan ekstrakta imala je sistolički tlak 6 mmHg manji od kontrole koja je primala placebo, dok je sistolički tlak bio 13 mm Hg manji u skupine koja je primala 1000 mg/dan u odnosu na onu koja je primala dozu od 500 mg/dan. Srednji krvni tlak nakon 8 tjedana nije se promijenio u kontrolnoj skupini niti u skupini koja je primala nižu dozu ekstrakta, ali se značajno smanjio u skupini koja je primala visoku dozu ekstrakta. Provedbu studije financirala je švicarska tvrtka koja proizvodi istraživani ekstrakt lista masline.

Suslait i suradnici su 2011. opisali rezultate o usporedbi ekstrakta lista masline i lijeka kaptoprila za prvi stupanj hipertenzije. Studija je uključila 232 pacijenta, od čega ih je 162 završilo studiju. Jedna skupina dobivala je ekstrakt lista masline EFLA943 u dozi od 500 mg/dan kroz 8 tjedana, a druga lijek kaptopril u dozi od 12,5 mg dnevno. Nakon dva tjedna, po potrebi, doza kaptoprila je prilagođavana. Autori zaključuju da je ekstrakt lista masline bio jednako djelotvoran kao kaptopril nakon osam tjedana terapije. Provedbu studije financirala je švicarska tvrtka koja proizvodi istraživani ekstrakt lista masline.

Zaključak

Djelotvornost ekstrakta lista masline na hipertenziju dosad je ispitana u malom broju kliničkih pokusa, i iako ima naznaka o mogućem blagotvornom učinku na visoki tlak, taj je učinak, kao i sigurnost proizvoda, potrebno potvrditi u većim i neovisnim studijama te usporediti s drugim postojećim terapijama za liječenje visokog tlaka.

 

Urednički tim Dokazi u medicini

Fotografija: Fluffymuppet

 

Objavljeno: 4. travnja 2015.