Crni kim: učinak na zdravlje i bolest

crni-kim

Crni kim ili crnjika (lat. Nigella sativa) je biljka iz porodice žabnjaka rasprostranjena na području južne Europe, sjeverne Afrike i jugoistočne Azije, koja se već više od 2000 godina koristi u ljekovite svrhe. U tradicionalnoj medicini crni kim se upotrebljava kod glavobolje i zubobolje, gubitka apetita, proljeva, crijevnih parazita, problema s kožom, za regulaciju mjesečnog ciklusa… zapravo – za gotovo sve zdravstvene tegobe.

U novije vrijeme provedena su brojna znanstvena istraživanja u kojima je ispitan biološki učinak crnog kima ili pojedinih njegovih aktivnih tvari. Farmakološke aktivnosti crnog kima koje su opisane u znanstvenoj literaturi uključuju antimikrobno, antioksidativno, antidijabetičko, antitumorsko, antiastmatsko, imunomodulatorno, protuupalno, kontraceptivno i brojna druga djelovanja. Sjemenke crnog kima sadrže različite kemijske spojeve, ali se smatra da su za većinu opaženih bioloških učinaka zaslužni kinoni, među kojima je najzastupljeniji timokinon.

Navedena istraživanja provedena u laboratoriju na stanicama ili eksperimentalnim životinjama ni u kom slučaju nisu dovoljna da se donesu sigurni zaključci o djelovanju crnog kima na zdravlje ljudi. Za ovo su potrebna dobro provedena istraživanja na ljudima, koja bi uključila velik broj ispitanika.

U znanstvenoj literaturi pronađeno je 25 kliničkih istraživanja na ljudima, uglavnom s malim brojem sudionika (od samo četiri do nešto više od stotinu). U studijama je ispitan učinak sjemenki, ulja ili ekstrakta crnog kima, a u jednoj studiji je promatran učinak timokinona iz crnog kima, kao zasebne aktivne supstance.

S obzirom da smo dobili više upita o primjeni ulja crnog kima, izdvojene su studije koje se tiču postavljenih pitanja. 

Crni kim u liječenju astme

U studiji objavljenoj 2010. godine ispitan je učinak kuhanog ekstrakta crnog kima na dišne puteve 15 pacijenata s astmom. Testovi plućne funkcije pokazali su pozitivan, ali značajno slabiji učinak ekstrakta crnog kima (u dozi od 50 i 100 mg/kg) u odnosu na 6 mg/kg teofilina (teofilin je sastojak nekih lijekova koji širi bronhe – bronhodilatacijsko djelovanje).

Ista skupina autora u svom je ranijem istraživanju izvjestila o smanjenom korištenju inhalatora, beta-agonista, oralnih kortikosteroida i teofilina, te inhalacije kortikosteroidima u skupini od 14 pacijenata s astmom tretiranih s 15 mL/kg 0.1 g % kuhanog ekstrakta crnog kima u trajanju od tri mjeseca, u odnosu na kontrolnu skupinu koja je primala placebo. Nadalje, praćenje simptoma astme kao i testovi plućne funkcije ukazali su na poboljšanje zdravstvenog stanja kod onih pacijenata koji su primali ekstrakt crnog kima.

Istraživanje iz 2003. godine navodi četiri studije s ukupno 143 bolesnika s alergijskim bolestima (alergijski rinitisom, atopijskim ekcemom i astmom) te izvještava o pozitivnom učinku doze od 40 do 80 mg/kg tjelesne mase ulja crnog kima dnevno na subjektivnu procjenu simptoma od strane pacijenata. Po pitanju astme, zaključak se temelji na subjektivnoj procjeni poboljšanja kliničkih simptoma kod svega 2 od 3 pacijenta u skupini koja je primala kapsule ulja crnog kima, u odnosu 0 od 2 koja su primala placebo u jednoj studiji, dok je u drugoj studiji u kojoj nije bilo kontrolne skupine, 4 od 6 pacijenata ocijenilo da su njihovi simptomi umanjeni. Pacijenti su bili u dobi od 6 do 17 godina. Među djecom koja su u provedenim studijama uzimala višu dozu ulja crnog kima zabilježene su neželjene nuspojave u vidu probavnih smetnji, pa je zaključak da je za ovu dobnu skupinu doza od 80 mg/kg vjerojatno previsoka.

Crni kim u liječenju alergijskog rinitisa

Studija objavljena 2014. godine, s ukupno 68 ispitanika, istražila je ima li ulje crnog kima učinak na olakšavanje simptoma alergijskog rinitisa kada se uzima u obliku kapi za nos, u usporedbi s kapima običnog jestivog ulja. Poboljšanje simptoma je zabilježeno kod 92.1% ispitanika koji su primjenjivali kapi s uljem crnog kima, u odnosu na 30% ispitanika u kontrolnoj skupini.

U istraživanju iz 2013. godine koje je uključilo i bolesnike s alergijskim rinitisom, u dvije od četiri analizirane studije navodi se kako je približno 80% pacijenata u skupini koja je uzimala kapsule crnog kima u trajanju od 6-8 tjedana zamijetilo poboljšanje smetnji, u odnosu na 45% pacijenata u skupini koja je primala placebo. U trećoj studiji nije bilo razlike između tretirane i kontrolne skupine, te se navodi da je vrijeme uzimanja pripravka bilo kratko (28 dana), dok u četvrtoj studiji uopće nije bilo kontrolne skupine, a izvještava se o nešto ublaženim simptomima bolesti.

U studiji provedenoj 2011. godine, istražen je učinak crnog kima na 66 ispitanika s alergijskim rinitisom. Subjektivna ocjena smetnji (začepljenost ili curenje iz nosa, svrbež, kihanje) bila je povoljnija u skupini koja je koristila kapsule s uljem crnog kima u odnosu na skupinu koja je primala placebo.

U istraživanju objavljenom 2010. godine na ukupno 32 ispitanika s alergijskim rinitisom, sjemenke crnog kima korištene su kao potporna terapija uz imunoterapiju, te je uočen poželjan učinak na neke od promatranih imunoloških pokazatelja.

Crni kim za imunitet

Imunitet čovjeka je izgrađen od mnogo različitih tipova stanica koje se nalaze u brojnim tkivima i organima, a sudjeluju u obrani organizma od bakterijskih, virusnih i drugih infekcija ili tumorskog rasta. Pojedine komponente imunološkog sustava imaju specijalizirane funkcije stoga je pitanje djeluje li neki preparat „na imunitet“ preopćenito (jednako kao i tvrdnja da je nešto „dobro za imunitet“).

U nekim od ranije spomenutih istraživanja (kod ispitanika s alergijama), praćen je učinak crnog kima na odabrane komponente imunološkog sustava (brojnost nekih tipova limfocita, količina IgE antitijela). U jednoj studiji je zabilježena promjena u analiziranim komponentama kod ispitanika koji su uzimali pripravak crnog kima, dok u druge dvije nije. 

Crni kim za visoki tlak

Pronađene su četiri studije koje su pratile djelotvornost crnog kima u snižavanju krvnog tlaka.

U istraživanju objavljenom 2013. godine, koje je uključilo ukupno 70 zdravih dobrovoljaca s vrijednostima krvnog tlaka 110-140 mmHg/60-90 mmHg, uzimanje 5 ml ulja crnog kima dnevno tijekom 8 tjedana dovelo je do statistički značajnog sniženja vrijednosti krvnog tlaka u tretiranoj skupini odnosu na skupinu koja je primala placebo.

Pozitivan učinak 200-400 mg vodenog ekstrakta crnog kima na snižavanje vrijednosti krvnog tlaka opažen je i u studiji iz 2008. godine s ukupno 119 ispitanika s blago povišenim krvnim tlakom (140 -159 mmHg/90 – 99 mmHg).

U druga dva istraživanja objavljena 2009. (73 ispitanika) i 2010. g. (39 ispitanika s povećanom tjelesnom masom) nije opaženo statistički značajno sniženje krvnog tlaka kod osoba koje su uzimale pripravke crnog kima u odnosu na kontrolnu skupinu.

Crni kim za kolesterol

 Pronađeno je osam studija u kojima je bilježen utjecaj crnog kima na razinu kolesterola u krvi. Tri studije s ukupno 37, 88 i 108  ispitanika izvješćuju o povoljnom učinku crnog kima na snižavanje ukupnog kao i LDL-kolesterola, a u jednoj od navedenih studija opaženo je i povećanje koncentracije ‘dobrog’, HDL-kolesterola.

Pregled istraživanja korištenja crnog kima za kontrolu razine lipida u krvi kod oboljelih od dijabetesa zaključuje da bi se crni kim mogao koristiti kao dodatak terapiji lijekovima, ali da se na temelju rezultata istraživanja, korištenje kima kao jedine terapije za kontrolu razine lipida u krvi ne preporučuje.

U studiji s 258 ispitanika, crni kim je zajedno s češnjakom uziman uz lijek simvastatin. Ovakva kombinirana terapija za masnoće u krvi se pokazala boljom u odnosu na primjenu samog simvastatina. Međutim, budući se radilo o kombiniranom uzimanju dvaju pripravaka, iz te studije se ne može donijeti zaključak o učinku samoga crnog kima.

Preostale tri studije s 20, 73 i 39 sudionika nisu pronašle statistički značajne razlike u razini lipida u serumu kod ispitanika koji su uzimali preprate crnog kima u odnosu na ispitanike kontrolne skupine. 

Crni kim za artrozu

Od kliničkih studija povezanih s ovim upitom, pronađeno je jedno istraživanje u kojem je ispitana primjena crnog kima kod pacijenata oboljelih od reumatskog artritisa. U studiji je sudjelovalo 40 pacijentica, a učinak terapije praćen pomoću dvije različite ljestvice za mjerenje simptoma bolesti koje procjenjuju osjetljivost i otečenost zglobova. Učinak procijenjen DAS28 ljestvicom je bio zanemariv (prema važećih kriterijima za ocjenu u kliničkim pokusima) ili ocjenjen kao poboljšanje od 20% kod približno trećine pacijenata.

Crni kim u liječenju malignih bolesti

Iako se crni kim učestalo reklamira kao lijek za „rak“, nisu pronađena istraživanja u kojima je ispitano korištenje crnog kima u liječenju malignih bolesti bilo koje vrste kod ljudi.

Zaključak

Provedene kliničke studije ukazuju na moguće blagotvorno djelovanje pripravaka crnog kima kod nekih bolesti, ali se zbog malog broja ispitanika i često proturječnih rezultata ne mogu smatrati dobrim dokazima njegove učinkovitosti.

U provedenim kliničkim istraživanjima postoji velika razlika u tipu pripravaka (prah sjemenke, ulje, vodeni ekstrakt), načinu njegovog uzimanja te primijenjenim dozama da bi se donijele preporuke o adekvatnim količinama potrebnim za ostvarivanje zdravstvenih učinaka.

Preparati koji se mogu naći na hrvatskom tržištu registrirani kao dodaci prehrani, mogu se smatrati sigurnima za korištenje kada se uzimaju u dozama preporučenim od strane proizvođača. Opisane su alergijske reakcije kod lokalne primjene ulja crnog kima kod osjetljivih osoba.

S obzirom na ranije rečeno, te na izostanak standardizacije dodataka prehrani na količinu aktivnih tvari (prvenstveno timokinona) nije moguće donijeti znanstveno utemeljenu procjenu koristi pripravaka na bazi crnog kima u liječenju bilo koje bolesti.

 

Urednički tim Dokazi u medicini

Fotografija: F_A

 

Objavljeno: 31. ožujka 2015.