Aronija: kakvi su dokazi o učinku na zdravlje i bolest?

Aronija

Aronija se reklamira kao najzdravija biljka na svijetu, ali za takvu reklamu nema dobar temelj u propisnim istraživanjima na ljudima. Razlikuju se tri vrste aronije, od kojih se u Europi najčešće uzgaja i najpopularnija je crnoplodna aronija (lat. Aronia melanocarpa), dok su druge vrste crvenoplodna aronija (lat. Aronia arbutifolia) i ljubičastoplodna aronija (lat. Aronia prunifolia). Zbog velike otpornosti na hladnoću naziva se i sibirska borovnica.

Pretraživanjem baza znanstvene literature pronađeno je dvanast studija koje su označene kao klinički pokusi, a u kojima je ispitan učinak uzimanja aronije u obliku soka, zgnječenih bobica, koncentrata ili komercijalnih pripravaka od aronije na zdravlje i bolest čovjeka. Međutim, iz opisa metoda većine tih studija je jasno da većina njih nema propisan ustroj za objektivnu procjenu učinkovitosti i sigurnosti terapije. Jedini objektivan način za provjeravanje terapije jest istraživanje koje se zove randomizirani kontrolirani pokus, i u kojem su ljudi što sličnijih osobina i u što sličnijoj fazi bolesti nasumično razvrstani u skupine i primaju intervencije koje se ispituju. Od studija koje su indeksirane kao klinički pokusi, samo su dvije studije randomizirani kontrolirani pokusi. Nadalje, svih tih dvanaest studija osim jedne randomizirane (Handeland i suradnici) uključile su iznimno malen broj ispitanika (13-70 ispitanika u cijelom istraživanju). U nerandomiziranim istraživanjima su se često uspoređivali učinci preparata aronije u bolesnih i zdravih ljudi, što je neprimjerena usporedba za klinički pokus. U svim je tim istraživanjima ispitana jedino Aronia melanocarpa.

U dvjema randomiziranim kliničkim pokusima aronija je ispitana samo kao dodatna terapija za sprječavanje mokraćnih infekcija u starijih osoba te kao dodatna terapija kod osoba koje su doživjele srčani udar i uzimaju terapiju lijekovima statinima. U obje studije ima naznaka pozitivnog učinka, ali je kvaliteta tih studija iznimno loša. Osim toga, jedna od tih studija pokazala je da se ispitanici nisu pridržavali preporuka o potrebnoj količini čistog soka od aronije koju su trebali uzimati, i da je velik broj ispitanika odustajao od sudjelovanja u istraživanju. To znači da pacijentima možda pijenje soka od aronije nije održivo kroz dulje vrijeme.

Studija o učinku crnoplodne aronije na mokraćne infekcije starijih osoba

Handeland i suradnici, 2014.
Broj ispitanika: 236
Ispitana vrsta aronije: Aronia melanocarpa
Broj pokusnih skupina: 2
Broj ispitanika u svakoj pokusnoj skupini: 110 i 126
Terapija pokusnih skupina: jedna skupina primala je 3 mjeseca placebo sok pa 3 mjeseca sok od aronije (156 ml); druga skupina primala je najprije 3 mjeseca sok od aronije (89 ml) pa 3 mjeseca placebo sok
Što je istraživano: učestalost infekcija mokraćnog sustava
Vrsta ispitanika: starije osobe u staračkim domovima
Duljina terapije: iako je naznačeno da svaki ispitanik treba 3 mjeseca primati placebo pa 3 mjeseca sok od aronije, odnosno obrnuto u drugoj skupini, u rezultatima se navodi da su prosječno ispitanici iz prve skupine uzimali placebo 80 dana, a sok od aronije 65 dana. U drugoj skupini je uziman sok od aronije 40 dana, a placebo 30 dana. Nije objašnjeno zašto terapija nije uzimana kako je zamišljeno planom istraživanja.
Rezultat: Tijekom razdoblja kad su ispitanici uzimali aroniju nije zabilježena promjena u učestalosti mokraćnih infekcija u usporedbi s razdobljem kad su uzimali aroniju. Štoviše, u razdobljima kad je uzimana aronija zabilježen je veći broj infekcija nego u kontrolnim razdobljima kad je uziman placebo, ali ta razlika nije bila statistički značajna. U razdoblju nakon što su ispitanici prestali uzimati sok od aronije autori su zabilježili manji broj uzetih antibiotika i manji broj dana trajanja mokraćnih infekcija.
Što to znači za zdravlje čovjeka: Autori napominju da su ispitanici uzimali sok od aronije u manjoj količini nego što su trebali. To objašnjavaju činjenicom da takav čisti sok nije sladak i vrlo je trpak. U isto vrijeme ispitanici su uzimali antibiotike, a navodi se da je dio ispitanika mogao uzimati brusnice i niz drugih preparata, što onemogućuje propisnu procjenu učinka soka od aronije jer su na simptome mogli djelovati antibiotici, brusnica ili drugi preparati. Zbog manjkavosti uočenih u načinu na koji je studija provedena, dokazi iz ovog istraživanja iznimno su loše kvalitete.
Kvaliteta istraživanja: Istraživanje je loše kvalitete. Svi ispitanici nisu uzimali sok od aronije onako kako je preporučeno, što otežava procjenu učinka ispitivane intervencije. Ispitanici su mogli uzimati druge lijekove i dodatke prehrani, što onemogućuje propisnu procjenu učinka soka od aronije.

Studija o učinku crnoplodne aronije kod osoba koje su preživjele srčani udar

Naruszewicz i suradnici, 2006.
Broj ispitanika: 44
Ispitana vrsta aronije: Aronia melanocarpa
Broj pokusnih skupina: 2
Broj ispitanika u svakoj pokusnoj skupini: 22
Terapija pokusnih skupina: placebo naspram ekstrakta aronije (komercijalni ekstrakt biljke koji se nalazi u slobodnoj prodaji)
Što je istraživano: razina određenih vrijednosti u krvi koje su pokazatelj bolesti, sistolički i dijastolički krvni tlak
Vrsta ispitanika: starije osobe (srednja dob 66 godina) koje su preživjele srčani udar (infarkt miokarda) i počele primati terapiju lijekovima statinima kroz najmanje 6 mjeseci
Duljina terapije: 6 tjedana
Rezultat: autori zaključuju da studija pokazuje da flavonoidi iz aronije ublažavaju upalu i smanjuju vrijednosti krvnog tlaka, bez obzira na terapiju statinima, što se može koristiti za sekundarnu prevenciju ishemijske bolesti srca.
Što to znači za zdravlje čovjeka: Ekstrakt aronije mogao bi blagotvorno djelovati na zaštitu srčano-žilnog sustava nakon infarkta miokarda i uz uzimanje statina, ali u studiji je sudjelovalo premalo ispitanika da bi to bio pouzdan dokaz.
Kvaliteta istraživanja: Studija je bila randomizirana i placebo kontrolirana, što je dobro. Nije dobro što je uključila iznimno malen broj ispitanika (ukupno 44, po 22 u svakoj skupini).

 

Zaključak

Provjerom dokaza o učinku aronije na zdravlje i bolest čovjeka u znanstvenoj literaturi su nađeni iznimno oskudni dokazi iz propisno napravljenih kvalitetnih istraživanja (randomiziranih kontroliranih pokusa na ljudima) koji bi pokazali da aronija može imati blagotvoran učinak na zdravlje i bolest.
Kad za učinak aronije pročitate u reklamama izraze kao što su „aronija poboljšava cirkulaciju u krvnim žilama mozga“ ili „aronija pomaže kod glavobolje“ ili „aronija u visokom postotku ubija stanice karcinoma (mozga, pluća, debelog crijeva, jetre)“ – i brojne druge medicinske tvrdnje vezane za aroniju – imajte na umu da za te tvrdnje u znanstvenoj literaturi nisu pronađeni odgovarajući dokazi.

 

Urednički tim Dokazi u medicini
Fotografija: Margrit

Objavljno: 28. veljače 2015.