Vitamin B17 nije vitamin i može uzrokovati trovanje

2707765877_099a8de2ab_b

Tvar koja se zove vitamin B17 nije vitamin. To je amigdalin (glikozid), čiji se kemijski modificirani spoj naziva laetril, a sastojak je gorkih badema, koštica šljiva i marelica. Nema nikakvog dokazanog učinka na liječenje zloćudnih bolesti kod ljudi jer ne postoje dostupna klinička istraživanja na ljudima koja bi pokazala da amigdalin ima ikakav utjecaj na bilo koju zloćudnu bolest. Sva znanstvena literatura o utjecaju amgidalina na zloćudne bolesti temelji se na istraživanjima obavljenima na izoliranim stanicama i laboratorijskim životinjama. Bezbrojne tvari koje obećavaju u laboratorijskim pokusima ne pokažu se učinkovite kad se testiraju na ljudima. Osim što neka tvar treba biti učinkovita da bi bila lijek, nužno je da bude i sigurna za ljudsko zdravlje. Međutim, uzimanje amigdalina može biti škodljivo i uzrokovati trovanje jer se u organizmu metabolizira u cijanid. Promidžba i prodaja ovog preparata bi trebala biti zabranjena.

U znanstvenoj literaturi je opisano niz slučajeva trovanja amigdalinom nakon uzimanja pripravaka alternativne medicine. Jedan je primjer težak slučaj trovanja 4-godišnje djevojčice čiji su roditelji naveli da je liječe alternativnom terapijom koja je uključivala intravensku i oralnu primjenu amigdalina i koštica kajsije.

Samo-liječenje alternativnim terapijama može dovesti i do opasnih međudjelovanja različitih terapija. Opisan je i slučaj trovanja cijanidom odraslog muškarca koji je bolovao od karcinoma i koji je uzimao amigdalin zajedno s vitaminom C, koji pak ubrzava pretvorbu amigdalina u cijanid i smanjuje tjelesne rezerve cisteina koji se koristi za detoksikaciju cijanida.

Urednički tim Dokazi u medicini

Fotografija: David Avoura King

Objavljeno: 7. veljače 2015.