Učinak ionizatora zraka na dišni sustav

ionizator

Ioni su električki nabijene čestice. Ion može biti negativan (više elektrona nego protona) ili pozitivan (više protona nego elektrona). Negativno nabijeni ioni nazivaju se anioni, a pozitivno nabijeni kationi. Negativni ioni u prirodi se stalno stvaraju pomoću prirodnih sila. Stvara ih pomicanje vode – rijeke, vodopadi, razbijanje valova, fontane, a stvaraju se i tuširanjem. Negativne ione možete stvoriti i češljanjem kose plastičnim češljem. Uređaji koji stvaraju negativne i pozitivne ione masovno se reklamiraju s brojnim medicinskim tvrdnjama koje se tiču zdravlja i bolesti.

U zadnjih odamdesetak godina u laičkoj i znanstvenoj literaturi može se naći mnoštvo tekstova o različitim biološkim učincima negativnih i pozitivnih iona u zraku. Glavna tema tih tvrdnji učinci su na dišni sustav, bilo pozitivni ili negativni.

U znanstvenoj se literaturi mogu naći zaključci kako promjena sastava iona u zraku može imati učinak na dišne funkcije (Wehner 1969). Stoga su se ljudi zainteresirali za fiziološke učinke pozitivnih i negativnih iona u zraku te moguće učinke tih iona na bolesti kao što je astma. S razvojem uređaja koji mogu generirati ione, postalo je moguće na umjetan način mijenjati količinu iona u zraku. Provedena je nekolicina istraživanja (Nogrady 1983; Lipin 1984; Warner 1993) koja su testirala učinkovitost ionizatora zraka na smanjenje alergena u zraku i čestica dima, s ciljem ublažavanja astmatskih simptoma. Rezultati takvih studija često nisu dali jasan zaključak i nije poznato kakva je učinkovitost ionizatora zraka za liječenje astme.

Cochrane sustavni pregled literature objavljen 2012. godine pokazao je da nema dokaza da generatori pozitivnih ili negativnih iona imaju ikakvo dokazano djelovanje na dugotrajnu (kroničnu) astmu. Sustavni pregled je vrsta istraživanja u kojem se analiziraju svi dostupni klinički pokusi na ljudima (randomizirani kontrolirani pokusi u kojima su ispitanici nasumično raspodijeljeni u skupine i testira se ionizator u odnosu na kontrolnu skupinu) objavljeni na neku temu. U tom konkretnom Cochrane sustavnom pregledu bilo je uključeno šest studija, a sve su objavljene između 1984. i 1993. godine. Nakon 1993. godine nije objavljen niti jedan randomizirani klinički pokus na ljudima o ionizatorima i astmi, uključujući i razdoblje nakon izrade tog Cochrane sustavnog pregleda do danas. Sve te studije bile su loše kvalitete – svih tih 6 studija uključilo je ukupno 106 ispitanika.

Kratki sažetak Cochrane sustavnog pregleda:

Ionizatori za kroničnu astmu

Cochrane sustavni pregled objavljen 2012. godine našao je šest randomiziranih kontroliranih studija koje su bile vrlo malene – uključile su ukupno 106 ispitanika.

Učinak generatora negativnih iona (pet studija): nijedna studija nije opisala značajnu razliku u funkciji pluća između osoba izloženih ioniziranom i kontrolnom zraku. Nije bilo značajnih razlika u simptomima ili korištenju lijekova beta-2 agonista između osoba izloženih ioniziranom i kontrolnom zraku.

Učinci generatora pozitivnih iona (jedna studija): studija je pokazala da je pozitivno ioniziran zrak bio povezan s većim smanjenjem vrijednosti FEV1 ((forsirani izdisajni volumen u prvoj sekundi – volumen zraka izdahnut u prvoj sekundi) u tjelovježbi, ali taj rezultat nije bio statistički značajan. Početne vrijednosti FEV1 također se nisu značajno razlikovale između skupina.

Zaključak je ovog sustavnog pregleda kliničkih pokusa provedenih na ljudima da nema dokaza da su ionizatori zraka korisni za liječenje dugotrajne astme.

Utjecaj iona u zraku na dišne funkcije

Alexander i suradnici 2013. godine objavili su sveobuhvatan pregled svih eksperimentalnih studija na ljudima o učinku iona u zraku na dišne funkcije. Navode kako nema mehaničkih ili fizikalnih znanstveno utemeljenih argumenata zašto bi električni naboj čestica u zraku trebao imati pozitivan ili negativan učinak na dišni sustav. Analizirali su 23 studije objavljene od 1933. do 1993. Te su studije istražile terapijski učinak izlaganja negativnim ionima u zraku na dišni sustav, pri čemu su mjerene različite funkcije disanja i astmatski simptomi. U studijama je bilo uključeno od 7 do 23 ispitanika, a studije su se značajno razlikovale po osobinama ispitanika (djeca s astmom, odrasli s emfizemom), eksperimentalnim metodama, mjerenim rezultatima (subjektivni simptomi, osjetljivost, kliničke plućne funkcije), ustroju istraživanja i statistici. Zaključak je te opsežne analize literature da usprkos brojnim eksperimentalnim i analitičkim razlikama u pronađenim studijama literatura ne daje jasnu potporu korisnom učinku negativnih iona na dišnu funkciju ili ublažavanje simptoma astme. Nadalje, navode kako studije provedene na ljudima na pokazuju da izlaganje pozitivnim ionima može imati negativni učinak na dišne funkcije. Zaključuju da temeljem pronađenih rezultata izlaganje negativnim ili pozitivnim ionima u zraku nema nikakvu mjerljivu ulogu u dišnoj funkciji.

Zaključak

S obzirom na rezultate postojećih kliničkih pokusa provedenih na ljudima, zaključak je da ovom trenutku nema dokaza da su ionizatori zraka korisni za osobe koje pate od kronične astme niti ima dokaza da ionizatori zraka mogu imati kakvo povoljno djelovanje na dišne funkcije odraslih ili djece, bilo zdravih ili bolesnih.

 

Na portalu smo zaprimili upit vezano za učinak ionizatora zraka vezano za druge zdravstvene tvrdnje, odnosno pitanje je li ionizator zraka učinkovit za išta vezano za ljudsko zdravlje. U literaturi su pronađeni klinički pokusi obavljeni na bolesnicima koji pate od nekih drugih zdravstvenih stanja i te će se teme obraditi naknadno.

 

Urednički tim Dokazi u medicini

Fotografija: Sparky

 

Objavljeno: 23. ožujka 2015.