Učinak biljke Aloe arborescens na zdravlje ljudi

6480483615_be693f7f49_b

Aloe arborescens je biljka iz roda Aloe koja se endemički pojavljuje u južnoj Africi. Od ove biljke proizvode se razni preparati za liječenje šećerne bolesti, tumora, reumatskog artritisa, bolesti crijeva, bubrega i imunološkog sustava te za „čišćenje“ organizma i detoksikaciju. Da bi se dokazao učinak neke terapije na ljudsko zdravlje, potrebno je napraviti objektivnu provjeru u vidu kliničkog istraživanja na ljudima, gdje bi ispitanici trebali biti što sličniji, trebali bi biti nasumično raspoređeni (randomizirani) u više ispitivanih skupina i po mogućnosti ne bi trebali ni ispitanici ni liječnici znati koju terapiju pojedinci primaju (dvostruko-slijepa studija).

Pretraživanjem baze podataka PubMed pronađena su dva klinička istraživanja provedena na ljudima o učincima biljke Aloe arborescens na ljudski organizam.

U istraživanju učinka preparata Biostimine, ekstrakta biljke Aloe arborescens, na pro-oksidativni i antioksidativni učinak te stvaranje pokazatelja upale (upalnih markera) na veslačima pokazano je da primjena biostimina prije početka vježbanja smanjuje razinu razgradnih proizvoda masti nakon vježbanja povećanjem antioksidativne aktivnosti plazme, te da nema učinka na upalne markere. Ovo istraživanje uključilo je samo 18 sudionika – po 9 u svakoj skupini – što je premalo za ikakvo ozbiljno zaključivanje o učincima bilo koje terapije na zdravlje ljudi.

Drugo pronađeno istraživanje uključilo je 240 ispitanika oboljelih od „solidnog metastatskog karcinoma“. Ti su bolesnici bolovali od čak pet različitih vrsta karcinoma (oko 40 pacijenata oboljelih od svakog od tih tumora) i raspodijeljeni su u skupinu koja je primala kemoterapiju ili u skupinu koja je uz kemoterapiju uzimala i preparat Aloe arborescens. U radu autori navode da je raspodjela po skupinama uzela u obzir „histološku vrstu tumora, mjesto na kojem se nalaze metastaze i vrstu kemoterapije. Autori zaključuju da preparati Aloe arborescens primjenjeni uz kemoterapiju povećavaju učinak kemoterapije na smanjenje tumora i na duljinu preživljenja. Navode da su osobe koje su uzimale preparate Aloe imale manje nuspojava kemoterapije (povraćanje i kronična iscrpljenost). Međutim, to istraživanje imalo je niz metodoloških nedostataka. Uzeti su bolesnici koji boluju od pet različitih vrsta karcinoma (malen broj bolesnika sa svakom od tih dijagnoza). Bolesnici nisu bili „zasljepljeni“, odnosno znali su koju terapiju primaju i to odmah ovu provjeru čini neobjektivnom. Nije navedena metoda kojom su bolesnici nasumično podijeljeni u skupine niti kako se osiguralo da osobe koje provode raspodjelu ispitanika, koje pregledaju bolesnike i koje su analizirale ne znaju što bolesnici primaju da bi donijeli objektivne procjene. Nije naveden izvor financiranja niti jesu li autori imali ikakav sukob interesa.

Svakako treba naglasiti i da svi preparati s ekstraktima biljaka nisu jednaki i da se pojedini dokazi iz istraživanja odnose samo na konkretne preparate koji su istraživanjima ispitani.

Ukratko, pronađene dvije studije o učinku Aloe arborescens na ljudsko zdravlje nisu dobar dokaz da se radi o terapiji koja se u ovom trenutku može preporučiti za istraživane zdravstvene probleme. Potrebno je provesti visoko-kvalitetna objektivna klinička istraživanja kako bi se utvrdio stvarni utjecaj Aloe Arborescens proizvoda na ljudski organizam.

 

Urednički tim Dokazi u medicini

Fotografija: FarOutFlora

 

Objavljeno: 30. siječnja 2015.

Datum zadnje promjene: 4. veljače 2015.