Treba li uzimati cink u trudnoći?

5619041129_d58910ba2a_z

Za cink je poznato da ima važnu ulogu u biološkim funkcijama, uključujući izgradnju proteina i metabolizam nukleinskih kiselina. Iako se danas teški manjak cinka smatra rijetkom pojavom, u siromašnijim zemljama svijeta može se vidjeti blagi do srednje teški manjak cinka. U studijama provedenima na životinjama je manjak cinka u ranim fazama trudnoće bio povezan s manjom plodnosti i raznim poremećajima ploda. Kod ljudi je uočeno da trudnice koje pate od bolesti acrodermatitis enteropathica (nasljedni poremećaj upijanja cinka iz crijeva) imaju veći rizik od prirođenih anomalija kod ploda i gubitka trudnoće. Stoga se stvorila teorija da bi uzimanje dodataka cinka u trudnoći moglo biti povoljno za zdravlje trudnica i njihove djece. Da bi se dokazalo da bi uzimanje cinka ili bilo čega drugoga bilo djelotvorno i sigurno nužno je provesti propisne objektivne kliničke pokuse na ljudima.

Dokazi iz kontroliranih pokusa na ljudima

Proveden je Cochrane sustavni pregled literature koji je istražio ima li svrhe uzimanje cinka tijekom trudnoće da bi se poboljšalo zdravlje trudnica i djece. Prenosimo sažetak tog sustavnog pregleda, koji je sažeo sve kliničke pokuse provedene na tu temu:

Uzimanje cinka tijekom trudnoće pomaže da se malo smanji učestalost prijevremenih poroda, ali ne sprječava druge probleme kao što je niska porođajna težina djece.

Mnoge žene u trudnoći mogu imati blagi do umjereni nedostatak cinka. Niske koncentracije cinka mogu uzrokovati prijevremene porode ili čak mogu produžiti porođaj. Također je moguće da nedostatak cinka utječe na rast djeteta. Ovaj Cochrane sustavni pregled koji je uključio 21 nasumično kontrolirano ispitivanje, s ukupno više od 17000 žena i njihove djece, pokazuje da iako dodatak cinka ima mali efekt na smanjenje broja prijevremenih poroda, ne pomaže da se spriječi niska porođajna težina djece u odnosu na skupinu žena koje nisu uzimale cink prije 27-og tjedna trudnoće. Jedno ispitivanje nije dalo podatke koji bi se mogli uključiti u zbirnu analizu. Cjelokupni rizik od pristranosti bio je nejasan kod polovice studija. Nisu viđene jasne razlike za razvoj visokog tlaka u trudnoći i preeklampsije. Relativno smanjenje prijevremenih poroda od 14% u skupini koja je uzimala cink u odnosu sa placebom su prije svega pokazale studije provedene na ženama s niskim prihodima. U nekim studijama sve su žene također dobile željezo, folnu kiselinu i vitamine ili kombinaciju istih. UNICEF već promiče dodatke prehrani u trudnoći, uključujući i cink, svim trudnicama u zemljama u razvoju. Pronalaženje načina za poboljšanje cjelokupnog nutritivnog statusa žena, osobito u područjima s niskim prihodima, će učiniti više za poboljšanje zdravlja majki i djece nego dodavanje trudnicama samo cinka. U zemljama s niskim do srednjim prihodima također je potrebno liječiti anemije i infekcije, kao što su malarija i rudarska glista.

Zaključak

Prema trenutnim spoznajama iz kliničkih pokusa na ljudima uzimanje cinka u trudnoći može smanjiti broj prijevremenih porođaja za 14%, ali nema nikakvih drugih učinaka na zdravlje žene ili djeteta.

 

Urednički tim Dokazi u medicini

Fotografija: Cambridge Brewing Co.

Objavljeno: 9. lipnja 2015.