Svjetlosna terapija za liječenje… svega

By 30/11/2014Dokazi u medicini

Uređaji za svjetlosnu terapiju prodaju se na tržištu kao rješenje za brojne ljudske zdravstvene tegobe. Ako je nešto u medicini sigurno i učinkovito, onda možemo reći da je to tako jer je to dokazano objektivnim testovima. Kad god se na tržištu nudi neki uređaj koji liječi sve i svašta i općenito povoljno djeluje na ljudsko zdravlje, odmah trebate biti skeptični prema takvom uređaju. Ono što zvuči predobro da bi bilo istinito, obično nije istinito. Da bismo promotrili znanstvene dokaze o učinkovitosti svjetlosne terapije, treba tražiti dokaze za jedno po jedno zdravstveno stanje/bolest. Najbolji dokazi u medicini dolaze iz sustavnih pregleda, vrste istraživanja u kojima se sažimaju dokazi iz kliničkih pokusa na ljudima. Pregled rezultata sustavnih pregleda o djelovanju svjetlosne terapije na pojedine domene ljudskog zdravlja daje sljedeće rezulate:

Svjetlosna terapija za depresiju odraslih:
Pročitajte sažetak Cochrane sustavnog pregleda na tu temu
Zaključak: Svjetlosna terapija je pokazala učinak bolji od placeba, ali taj učinak nije bio statistički značajan. Terapije su trajale do 8 dana. Međutim, u osoba izloženih svjetlosnoj terapiji uočen je značajno veći broj “hipomaničnih” ponašanja – odnosno iritabilnog euforičnog ponašanja (ne u pozitivnom smislu).

Svjetlosna terapija za cijeljenje rana:
Sustavnog pregleda nema. Na ovu temu objavljeno je vrlo malo istraživanja, uglavnom su “opservacijske” (promatračke) prirode i ne radi se o randomiziranom kliničkom pokusu (jedini objektivan način dokazivanja da je nešto učinkovito).

Svjetlosna terapija za ublažavanje boli:
Isto kao i za cijeljenje rana

Svjetlosna terapija za akne:
Objavljen je tek protokol sustavnog pregleda, sto znači da je analiza literature u tijeku. U ovom trenutku dobrih dokaza nemamo.

Poremećaji spavanja u odraslih starijih od 60 godina:
Nije nađena nijedna klinička studija na ovu temu

Kad se pogledaju mrežne stranice tvrtki koje prodaju takve uređaje, mogu se naći reference na znanstvena istraživanja koja navodno dokazuju učinkovitost te terapije. Međutim, kad se analiziraju te reference, dio toga je neobjavljeni materijal (kako čitatelji mogu procijeniti znanstveni dokaz koji nije objavljen?), a dobar dio spomenute literature su istraživanja obavljena na stanicama i u laboratoriju, a ne na ljudima. To opet za terapije na ljudima nije primjeren dokaz o učinkovitosti. Dio je objavljen u časopisima niske kvalitete, i odnosi se na pilot studije i preliminarne rezultate. Kad čovjek vidi da se negdje spominju izvori iz znanstvene literature, naizgled bi se reklo da to izgleda “stručno” i poduprto “kliničkim ispitivanjima” koje oni spominju, ali kad se ti dokazi pomno pogledaju, to nisu primjereni objektivni dokazi o učinkovitosti i sigurnosti proizvoda.

Za dokazivanje učinkovitosti određene terapije za ljudsko zdravlje, za liječenje i sprječavanje bolesti, potrebno je dati javnosti na uvid rezultate propisno napravljenih kliničkih studija – randomiziranih kontroliranih pokusa na ljudima, pri čemu se rade zasebna istraživanja za svaku pojedinu bolest ili stanje koju terapija tvrdi da liječi ili spriječava.

 

Urednički tim Dokazi u medicini