Paleo dijeta za štitnjaču, dijabetes, mršavljenje: tražimo dokaze

paleo-prehrana

Paleo prehrana ili paleo dijeta način je prehrane koji se temelji na prehrani koju su ljudi konzumirali u davnoj povijesti, u vrijeme paleolitika, prije nego se čovjek počeo baviti poljoprivredom. To je prehrana lovca-skupljača koja ne sadrži žitarice niti išta drugo što čovjek može poljoprivredom uzgojiti nego samo ono što se može sakupiti ili uloviti u prirodi. Stoga ta prehrana sadrži voće, korjenasto povrće, gljive, ribu i ostale morske plodove, jaja i meso.

U novijoj povijesti takav način prehrane promovirao je 1970-ih gastroenterolog Walter Voegtlin, a termin “paleo dijeta” brendirao je Loren Cordain koji je 2002. objavio istoimenu knjigu. Paleo dijeta u 2012. godini je proglašena “najnovijim prehrambenim trendom”, a u 2013. godini je bila najtraženija vrsta prehrane za mršavljenje na tražilici Google. Radi se o još jednom u nizu prehrambenih trednova, za koje se veže niz medicinskih tvrdnji.

Na portalu Dokazi u medicini dobili smo konkretno pitanje koje se odnosi na djelovanje paleo prehrane kod Hashimotovog tireoiditisa, bolesti štitnjače kod koje je smanjena aktivnost te žlijezde. Prema upitu navodno „neki liječnici“ u Italiji i Belgiji zagovaraju paleo prehranu kako bi se zaliječila propusna crijeva i tako snizila antitijela na štitnjaču koja su prisutna kod te bolesti.

Dokazi iz randomiziranih kontroliranih pokusa o paleo dijeti i Hashimotovoj bolesti

Pretraživanjem znanstvene literature nije pronađen niti jedan randomizirani kontrolirani pokus koji je ispitao djelovanje paleo dijete na Hashimotov tireoiditis. Pronađena je nekolicina drugih takvih pokusa za druga zdravstvena stanja čovjeka pa smo odlučili i njih prikazati. U pretraživanju su tražene studije koje su eksplicitno navele ime prehrane kao „paleo dijetu“.

Kontrolirani pokusi o paleo dijeti i zdravlju/bolesti čovjeka

Učinak paleo dijete i dijete koja se obično preporučuje za dijabetes ispitali su Jonsson i suradnici (2009) na 13 pacijenata s dijabetesom tipa 2 koji su najprije jeli paleo dijetu, a nakon toga dijabetičnu dijetu tijekom dva uzastopna 3-mjesečna razdoblja te je ispitano imaju li te vrste prehrane učinka na tjelesnu težinu, opseg struka, serumske lipide, C-reaktivni protein, krvni tlak, glikozilirani hemoglobin, glukozu i inzulinu krvnoj plazmi. U usporedbi sa dijabetičkom dijetom ispitanici su na paleo dijeti imali niže srednje vrijednosti glikoziliranog hemoglobina (-0,4% jedinica), triacilglicerola (-0,4 mmol/L), dijastoličkog krvnog tlaka (-4 mmHg), manju težinu (-3 kg), indeks tjelesne mase (-1 kg/m2) i opseg struka (-4 cm) te povišene srednje vrijednosti kolesterola (+0,08 mmol/L). Paleo dijeta koja je uključivala nisku količinu žitarica i mliječnih proizvoda, a veću količinu voća, povrća, jaja i mesa u usporedbi s dijabetičkom dijetom imala je nižu kalorijsku vrijednost, čemu bi se moglo pripisati djelovanje na tjelesnu težinu. Studija je bila vrlo kratka, uključila je vrlo malen broj ispitanika i nije jasno je li takva prehrana održiva i kakve su njene dugoročne posljedice.

Ista skupina istraživača je temeljem istih 13 ispitanika objavila dodatni znanstveni rad 2013. godine u kojoj se navodi da je paleo dijeta zasitnija za dijabetičare nego dijabetička prehrana. U toj je studiji naglašeno kako su ispitanici izjavili da im je bilo teško pridržavati se takve prehrane onako kako im je preporučena.

Frasetto i suradnici (2013) ispitali su izlučivanje kiseline u 13 osoba s dijabetesom tipa 2 koje su 14 dana jele paleo dijetu ili dijabetičku dijetu. Ispitanicima je prikupljana mokraća kroz 24 sata te napravljen niz mjerenja u mokraći. Zaključeno je da paleo dijeta smanjuje izlučivanje kiseline u mokraći u usporedbi s tipičnom zapadnjačkom dijetom te da formule za određivanje izlučivanja kiseline možda nisu dobre za prehranu s visokom količinom voća i povrća kao što je paleo dijeta. Značenje tog rezultata za zdravlje i pokazatelje bolesti dijabetičara nije jasno.

Boers i suradnici (2014) istražili su da li paleo dijeta neovisno o gubitku težine može promijeniti obilježja metaboličkog sindroma. Uzeli su 34 ispitanika s najmanje dva obilježja metaboličkog sindroma te im dva tjedna davali paleo dijetu (18 ispitanika) ili uobičajenu hranu slične energetske vrijednosti (14 ispitanika) te su zaključili da nakon dva tjedna paleo dijeta smanjuje sistolički krvni tlak, dijastolički krvni tlak i trigliceride, a povećava HDL kolesterol. Tjelesna težina smanjila se za 1,32 kg u osoba koje su konzumirale paleo dijetu iako su se istraživači trudili da težina ostane stabilna u obje skupine kako bi se isključio mogući učinak gubitka težine na istraživane pokazatelje. Istraživači zaključuju da paleo dijeta nakon dva tjedna poboljšava neke čimbenike rizika za srčano-žilne bolesti, međutim ne mogu isključiti mogućnost da je taj učinak posljedica gubitka težine. Također je važno naglasiti da je studija uključila izrazito malen broj ispitanika i da zbog toga nije dokaz visoke vrijednosti.

Bligh i suradnici (2015) su istražili učinak dvije vrste paleo dijete (PAL1 i PAL2) na kontrolu glukoze, odgovor crijevnih hormona i regulaciju apetita. U studiju su uključili 24 zdrava muškarca sa zdravom tjelesnom težinom. Ispitanici su dobili tri obroka u tri različita vremena. Paleo dijeta dovela je do većeg izlučivanja hormona u crijevu povezanih s osjetom sitosti te je povećala subjektivni osjećaj sitosti.

Zaključak

Dosad je objavljeno vrlo malo randomiziranih kontroliranih pokusa u kojima se vrsta prehrane eksplicitno naziva „paleo/paleolitička prehrana“ ili „prehrana lovaca-skupljača“. Sve te studije uključile su ukupno 84 ispitanika. Studije ukazuju na to da bi takva prehrana mogla dovesti do gubitka težine, bolje kontrole dijabetesa i većeg osjećaja sitosti, ali također pokazuju i da je ispitanicima bilo teško pridržavati se takve prehrane. Te su studije imale brojne metodološke nedostatke i ne mogu se smatrati pouzdanim dokazima niti zbog tih nedostataka niti zbog činjenice da su uključile vrlo mali broj ispitanika i vrlo kratko trajale. Eventualne blagotvorne učinke paleo dijete na zdravlje i bolest čovjeka potrebno je potvrditi u većim istraživanjima visoke kvalitete.

 

Možda bi vas zanimalo:

Selen za Hashimotov tireoiditis i hipotireozu

Ekstrakt zelene kave za mršavljenje: loša znanost i obmane

Crni kim: učinak na zdravlje i bolest

Brokula i ekstrakt brokule za zdravlje i bolest čovjeka: gdje su dokazi?

Zelena magma: nema opravdanja za beskonačnu listu medicinskih tvrdnji

Cimet za šećernu bolest

 

 

 

Urednički tim Dokazi u medicini

Fotografija: zsoolt

Objavljeno: 2. svibnja 2015.