Zana Rubic foto_2

Žana Rubić je specijalist medicinske mikrobiologije i parazitologije u Kliničkom bolničkom centru Split, gdje radi od 2008. godine. Od 2003. do 2008. g. je stekla vrijedno iskustvo radeći kao liječnik opće/obiteljske medicine u Splitu i široj okolici. U Zagrebu je uspješno završila specijalistički poslijediplomski studij iz “Medicinske mikrobiologije s parazitologijom” i položila specijalistički ispit 2013. g. Od 2013. g. sudjeluje također i u nastavi Katedre za medicinsku mikrobiologiju i parazitologiju Medicinskog fakulteta u Splitu. Trenutno pohađa doktorski poslijediplomski studij “Translacijska istraživanja u biomedicini” u Splitu. Područja interesa su joj: otpornost bakterija na antibiotike, genetika bakterija, smjernice antimikrobnog liječenja i profilakse, te bolničke infekcije.