Svjetlana-Dosenovic_web

Svjetlana Došenović je asistentica na katedri za Histologiju i embriologiju Medicinskog fakulteta u Splitu. Tu je završila studij medicine ipohađa poslijediplomski studij. U međuvremenu je bila na postdoktorskom usavršavanju u SAD-u. Od nedavno je uvedena u svijet medicine utemeljene na dokazima. Svjetlana posjeduje visoku razinu motiviranosti i ulaže sebe u svaki posao koji obavlja.