Matko-Marusic

Rođen je 1946. u Splitu, u obitelji siromašnih seljaka koji su nakon II. svjetskog rata doselili u Split, Završio je medicinu (1970.) i postao znanstvenik-istraživač i nastavnik na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, a od 2008. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, gdje je od 2009. do 2011. bio dekan.

Bavio se istraživanjima u području imunologije tumora, imunogenetike, presađivanja koštane srži, kliničke imunologije, filozofije znanosti, politike uređivanja znanstvenih časopisa i medicinske izobrazbe. Objavio 180 radova u časopisima citiranim u Web of Science (H-indeks 20) i velik broj radova u ostalim indeksiranim časopisima, te knjiga i poglavlja u knjigama.

Bitno pridonio osamostaljenju Medicinskog fakulteta u Splitu, koncipirao razvoj i zgradu Medicinskog studija u Osijeku, koncipirao plan (šestogodišnjega) medicinskog studija za medicinske fakultete u Hrvatskoj i Medicinski fakultet u Mostaru. Godine 1991. osnovao i do 2009. vodio časopis Croatian Medical Journal. Pomogao hrvatskim ratnim liječnicima da objave 132 rada u svjetskim i 127 radova u domaćim časopisima. Pribavio dvogodišnje stipendije u Njemačkoj i SAD za 146 mladih hrvatskih znanstvenika, te mnogima od njih omogućio povratak u Hrvatsku.

Sudjelovao u brojnim humanitarnim i drugim akcijama u tijeku Domovinskog rata 1991.-1995. i širenju istine o Hrvatskoj. Jedan je od osnivača i rukovoditelja akcije “Bijeli put za Novu Bilu i Bosnu Srebrenu”. Dobio je više hrvatskih i međunarodnih znanstvenih priznanja i nekoliko domaćih književnih nagrada.

 

Pet najvažnijih znanstvenih članaka:

  1. Marušić M. Transfer of immunity by transfer of bone marrow cells: T‑cell dependency. Cellular Immunology. 1978;38:440‑449.
  2. Marušić M. Biological foundations of prediction in an unpredictable environment. British Journal for the Philosophy of Science. 1989;40:485‑499.
  3. Marušić M. Evolutionary and biological foundations of malignant tumors. Medical Hypotheses. 1991;34:282‑287.
  4. Marušić. War and medical education in Croatia. Academic Medicine. 1994;69:111‑113.
  5. Marušić M. i sur. Indirect demonstration of the lifetime function of human thymus. Clinical and Experimental Immunology. 1998;111:450-456.