Hrvoje-Vucemilovic_web

Hrvoje Vučemilović je liječnik. Studij medicine završio je na Medicinskom fakultetu u Splitu. Ima veliku želju za znanjem i istraživanjem. Uže područje interesa su mu metabolički sindrom, inzulinska rezistencija i dodaci prehrani.