tomislav-franic

Doc. dr. sc. Tomislav Franić je naslovni docent pri katedri za psihijatriju Medicinskog Fakulteta u Splitu. Psihijatar je s užom specijalizacijom iz dječje i adolescentne psihijatrije. Vanjski je suradnik, te predaje na diplomskom sveučilišnom studiju kineziologije, Znanstvenom doktorskom studiju Sportska medicina na Kineziološkom fakultetu u Splitu, Poslijediplomskom specijalističkom studiju “Medicina i pravo” na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu, Sveučilišnom odjelu za forenzične znanosti u Splitu, Multidisciplinarnom studiju probacije, Sveučilištu u Splitu odjelu za stručne studije smjer sestrinstvo. Licencirani je provoditelj mjere Psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji. Jedan je od prvih članova međunarodne, neprofitne, dobrovoljne istraživačke skupine posvećene unaprijeđenju mentalnog zdravlja u nerazvijenim zemljama i zemljama u razvoju International Child Mental -Study Group ICMH-SG. Voditelj je hrvatskog dijela EU FP 7 projekta MILESTONE.