Antonia-Jelicic-Kadic_foto_small_Dokazi

Dr. sc. Antonia Jeličić Kadić, dr. med. je viši asistent na katedri za Anatomiju Medicinskog fakulteta u Splitu. Doktorirala je 2014. na području istraživanja novih modela liječenja dijabetičke neuropatije. Područje interesa joj je bol i terapija boli. Član je Laboratorija za istraživanje boli Medicinskog fakulteta u Splitu.