Martina-Peric_web

Martina Perić je prvostupnica polaznica diplomskog studija biofizike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu.