Magnezijev klorid heksahidrat za zdravlje i pomlađivanje

money

Magnezijev klorid heksahidrat reklamira se kao mineral za „zdravlje i pomlađivanje“, koji blagotvorno djeluje na oporavak od niza bolesti. Međutim, nema studija na ljudima o učinku tog minerala, niti na zdravlje, niti na pomlađivanje.

Obično kad se istražuju lijekovi, počinje sa istraživanjima na životinjama, zatim slijedi istraživanje na zdravim dobrovoljcima, pa onda na ljudima koji od nečega boluju da se vidi ima li kakvog učinka na određenu bolest. Provjerom baze znanstvenih istraživanja PubMed, dobije se informacija da je magnezijev klorid heksahidrat istražen u svega nekoliko studija, od čega nijedna nije klinički pokus napravljen na ljudima.

Usami i suradnici u radu iz 1996 godine govore o istraživanju kojim je dokazano da magnezij klorid heksahidrat (MgCl2.6H2O) nije izazvao trovanje a ni fetalne malformacije kod trudnih štakorica soja Wistar u dozama od 0, 200, 400 i 800 mg/kg/dan.

Studija Takizawe i suradnika iz 2000.godine je pokazala da magnezij klorid heksahidrat davan u 4 grupe od 10 muških i 10 ženskih štakora sorte F344 (nije jasno da li se radi o 40 ili 80 testnih životinja) kao dopuna prehrani tijekom 90 dana nije izazvao smrt nijedne testirane životinje, te da nije bilo promjena u apetitu, težini organa, hematološkim i biokemijskim parametrima, kao i histopatologiji uzoraka tkiva. Testirane su koncentracije 2.5, 0.5, 0.1 i 0%. Temeljem ovih istraživanja je preporučeno da bi se dvogodišnja testiranja karcinogenosti provedu za doze od 0.5 i 2.5%. Ne postoji bibliografski zapis da su takva istraživanja ikad provedena.

Testiranje na ljudskim stanicama je opisano u članku Borghi i suradnika. U tom istraživanju su korištene stanice oboljelog od Hailey-Hailey bolesti, poznate kao benigni kronični pemfigus. Radi se o rijetkom poremećaju koji se prenosi autozomno dominantno, a izazvan je mutacijom gena ATP2C1 koji kodira protein koji učestvuje u sekreciji preko Golgijevog aparata (Ca-Mg ATPaza 1). Prema rezultatima istraživanja, magnezij klorid heksahidrat bi mogao imati povoljan učinak na ovo oboljenje održavanjem unutarstaničnih kalcija. Međutim, radi se o istraživanju na izoliranim stanicama, a ne na cijelom ljudskom organizmu.

Stoga u ovom trenutku nema nikakvih pravih dokaza da bi magnezijev klorid heksahidrat mogao na ikakav način blagotvorno djelovati na očuvanje zdravlja, liječenje bolesti ili – pomlađivanje.
Ako vam je netko preporučio (prodao) taj mineral, morate se zapitati – kako ta osoba zna koju dozu trebate uzimati, ako taj pripravak na ljudima uopće nije ispitan. Pitanje doze nije bezazleno zbog mogućih štetnih učinaka. Štoviše, opisani su i smrtni slučajevi zbog viška magnezija u tijelu (hipermagnezemija) nakon uzimanja „narodnih lijekova“ koji sadrže magnezij.
Dakle, ako se upuštate u avanturu uzimanja tog pripravka, pripremite se i na moguće štetne posljedice na vaše zdravlje. Ukratko, zbog manjka znanstvenih dokaza o djelovanju magnezijeva klorida heksahidrata, ne bacajte novce na taj pripravak. Čuvajte svoje zdravlje i svoj novac.

 

Urednički tim Dokazi u medicini

Fotografija: fsecart

 

Objavljeno: 15. prosinca 2014.

Datum zadnje promjene: 9. veljače 2015.