Kvantna magnetna analiza i kvantna medicina: bez znanstvenih temelja

8536981794_8fe6af7d5a_z

Prema dostupnim informacijama o kvantnoj magnetnoj analizi ili tzv. AMQAT (Automatska Magnetno-Kvantna Analiza Tijela) govori se da je „najsuvremenija tehnologija bazirana na kvantnoj medicini koristeći magnetnu rezonancu i mjerenje frekvencija elektromagnetnih impulsa tijela“.

Službena medicina trenutno ne poznaje „kvantnu medicinu“ kao dio medicinskih znanosti niti je ijedna dijagnostička metoda zasnovana na tzv. kvantnoj medicini dokazana dijagnostička metoda. Pretragom u bazi znanstvenih članaka, do današnjeg dana nije pronađen niti jedan znanstveni rad koji bi ispitivao bilo koju tzv. dijagnostičku metodu zasnovanoj na „kvantnoj medicini“.

Prema tvrdnjama osoba koje promoviraju takvu vrst „medicine“, navodno ova dijagnostička metoda daje nalaze koji „prikazuju kompletnu sliku funkcionalnog stanja cijelog organizma“ na temelju 38 parametara. Brzi zaključak koji odmah ukazuje da se radi o neutemeljenoj dijagnostičkoj metodi je taj da je uređaj koji vrši dijagnosticiranje moguće kupiti preko popularnih svjetskih Internet trgovina, za koje nije potrebno nikakvo medicinsko niti inženjersko obrazovanje, te je naspram danas korištenih dijagnostičkih uređaja iznimno jeftin.

Detaljniji uvid u svjetski kongres kvantne medicine i u kvantno sveučilište pokazuje da se radi o „integrativnoj medicini“ gdje se održavaju tečajevi i obuka u kvantnoj medicini te izdaju titule liječnik kvantne medicine. Na taj se način laici mogu dovesti u zabludu da se radi o liječnicima koji se školuju na svjetski priznatim sveučilištima gdje se uči medicina zasnovana na najnovijim i znanstveno prihvaćenim dokazimUvidom u sve navedeno, preporučujemo svima da izbjegavaju bilo kakav oblik tzv. „kvantne medicine“ i bilo kojih dijagnostičkih metoda za koje se tvrdi da se baziraju na kvantnoj medicini.

 

Urednički tim Dokazi u medicini

Fotografija: UCL

 

Objavljeno: 28. travnja 2015.