Hondroitin sulfat za osteoartritis

hondroitin

Cochrane sustavni pregled objavljen u siječnju 2015. godine i u koji su uključene 43 studije s ukupno 9.110 ispitanika pokazuje da hondroitin sulfat (sam ili u kombinaciji s glukozaminom) u oboljelih od osteoartritisa dovodi do klinički značajnog i statistički značajnog ublažavanja boli u zglobovima u usporedbi s placebom tijekom kratkoročne upotrebe. Ti se zaključci temelje uglavnom na studijama niske kvalitete. Hondroitin nije bio povezan s poboljšanjem tjelesne funkcije i većinom kliničkih i radioloških pokazatelja bolesti.

Liječenje osteoartritisa

Za liječenje osteoartritisa trenutno postoji vrlo malo učinkovitih i sigurnih terapija. Za liječenje osteoartritisa obično se koriste nesteroidni protuupalni lijekovi koji su povezani sa značajnim nuspojavama, osobito u starijih osoba. Osim toga, ti lijekovi ne pomažu svim bolesnicima i u mnogih bolesnika nakon nekog vremena više nisu djelotvorni. Analgetici kao što je acetaminofen nisu previše učinkoviti kod teškog osteoartritisa, a mogu izazvati i štetne učinke na jetri. Za liječenje osteoartritisa ponekad se koriste i opioidni lijekovi, koji su također povezani sa specifičnim nuspojavama. Stoga postoji jasna potreba za novim terapijskim mogućnostima u liječenju osteoartritisa, lijekovima koji će biti učinkoviti i sigurni.

Hondroitin

Hondroitin sulfat pripada porodici heteropolisaharida koji se nazivaju glukozaminoglikani (GAG). Nalazi se u hrskavici, kostima, rožnici, koži i stjenkama krvnih žila čovjeka. U dodatcima prehrani nalazi se hondroitin koji se dobiva iz goveđeg dušnika, svinjskih nusproizvoda, hrskavice morskog psa i septuma kita. Velik broj proizvoda na bazi hondroitin sulfata nalazi se na tržištu, ili zasebno, ili u kombinaciji s glukozaminom. Oba pripravka mogu se kupiti bez recepta, ali nije jasno imaju li ta dva aditiva, ako se uzimaju zajedno, kakav dodatni ili sinergistički učinak.

Preporuka za praksu i liječenje hondroitinom

Hondroitin se može kupiti bez recepta kao dodatak prehrani. Prema raspoloživim podatcima, bolesnici ga dobro podnose, ne uzrokuje značajnije zdravstvene probleme i njegova učinkovitost naizgled ima malen do umjeren učinak. Hondroitin je istražen i u brojnim kliničkim studijama na ljudima. Međutim, većina podataka iz tih pokusa dolazi iz malenih istraživanja u kojima je veličina uzorka manja od 100 pa pouzdanost tih podataka nije velika.
S obzirom na rezultate Cochrane sustavnog pregleda koji pokazuju da hondroitin sulfat može ublažiti bol u zglobovima kod osteoartritisa preporučuje se raspraviti prednosti i mane korištenja hondroitina sa svojim liječnikom te ga koristiti u kombinaciji s drugim načinima liječenja osteoartritisa, koji uključuju gubitak tjelesne težine, jačanje mišića kvadricepsa na nogama i uzimanje drugih preporučenih lijekova. S obzirom na uočene manjkavosti u dosadašnjim kliničkim pokusima na temu učinkovitosti i sigurnost hondroitina u oboljelih od osteoartritisa, nužna su i daljnja istraživanja na ovu temu, osobito u posebnim podskupinama oboljelih od osteoartritisa – primjerice usporedba učinkovitosti i sigurnosti u osteoartritisu ranog, srednjeg i kasnog stadija, u blagom naspram teškog osteoartritisa i erozivnog naspram ne-erozivnog ostoartritisa.

Prijevod Cochrane sustavnog pregleda o hondroitinu za liječenje osteoartritisa

Istražen je učinak liječenja hondroitin sulfatom u bolesnika s osteoartritisom. Nađene su 43 studije koje su uključile 9.110 ispitanika, a koje su objavljene zaključno sa studenim 2013. godine. Većina studija je istraživala osteoartritis koljena (u nekih studija ruke, u jedne kuka) u trajanju od 1 mjeseca do 3 godine. Nekoliko studija su financirali proizvođači hondroitina.

Ovaj Cochrane sustavni pregled je pokazao da u bolesnika s osteoartritisom:

– hondroitin može malo ublažiti bolove u kratkotrajnoj primjeni (manje od 6 mjeseci);
– hondroitin za 20% ublažava bolove u nešto više bolesnika;
– hondroitin vjerojatno malo poboljšava kvalitetu života na temelju procjene Lequesne-ovom ljestvicom (kombinirana mjera boli, funkcije i onesposobljenosti);
– hondroitin ima malo ili nikakve razlike u nuspojavama i ozbiljnim nuspojavama u usporedbi s drugim lijekovima; i
– hondroitin malo usporava sužavanje zglobnih šupljina oboljelog zgloba dokazano na rendgenskim snimkama.
Nađeno je mnogo studija koje nisu koristile pouzdane metode za procjenu učinka hondroitina. Za neke ishode nije nađeno dovoljno podataka. U nekim studijama koje su koristile bolje metode, hondroitin nije pokazao poboljšanje bolova i tjelesne funkcije. Druge analize temeljene na različitim kriterijma kakvoće su pokazale poboljšanje bolova i tjelesne funkcije uz liječenje hondroitinom.

Što je osteoartritis i što je hondroitin?

Osteoartritis je bolest zglobova, primjerice koljena ili kuka. Nestajanje hrskavice u zglobu uzrokuje reakciju koštanog tkiva i pojačano stvaranje kosti koje pogoršava stanje. Posljedično je zglob nestabilan i bolan, te dovodi do ograničavanja tjelesne i zglobne funkcije.
Hondroitin je dodatak prehrani u slobodnoj prodaji, a takvi su pripravi uglavnom sačinjeni od hondroitin sulfata. Navodno djeluje tako da zaustavlja propadanje zglobne hrskavice i nadomješta je. Također sadrži aminokiseline sa sumporom, a koje su neophodne za stvaranje molekula hrskavice.

Kakav je učinak liječenja osteoartritisa hondroitinom?

Intenzitet boli

– U procjeni osjeta boli na ljestvici od 0 do 100, bolesnici koji su uzimali hondroitin su imali za 10 bodova manju bol od bolesnika koji su uzimali placebo (10% apsolutne razlike).
– Bolesnici koji su uzimali hondroitin su procjenili da je bol 18 bodova na istoj ljestvici nakon 6 mjeseci.
Bolesnici koji su liječeni placebom su procijenili bol na 28 bodova na istoj ljestvici nakon 6 mjeseci.
U studijama koje su trajale dulje od 6 mjeseci, učinak na smanjenje boli između hondroitina i placeba nije bio očit.
Smanjenje boli koljena je bilo za 20% (procjena prema ljestvici WOMAC* za bol)
– U 6 bolesnika od 100 je došlo do 20% poboljšanja boli koljena (6% apsolutne razlike).
– U 53 bolesnika od 100 koji su liječeni hondroitinom je došlo do poboljšanja boli koljena u usporedbi s 47 bolesnika od 100 koji su uzimali placebo.

Lesquesne-ov indeks (procjena boli i tjelesne funkcije koja ukazuje na kvalitetu života)

– Bolesnici koji su uzimali hondroitin su imali za 2 boda niži rezultat (tj. bolji) Lequesne-ovog indeksa (raspon od 0 do 24).
– Bolesnici koji su uzimali hondroitin su procijenili 5 bodova na Lequesne-ovoj skali nakon 6 mjeseci.
– Bolesnici koji su uzimali placebo su imali 7 bodova od mogućeg raspona 0 do 24 Lequesne-ove ljestvice nakon 6 mjeseci.

Ishod prema pregledu rendgenskih snimki: smanjenje najmanjeg zglobnog prostora u mm

– Bolesnici koji su uzimali hondroitin su imali za 0,18 mm manje suženje najmanjeg zglobnog prostora u odnosu na bolesnike koji su uzimali placebo.
– U bolesnika koji su uzimali hondroitin došlo je do sužavanja zglobnog prostora za 0,48 mm nakon 2 godine.
– U bolesnika koji su uzimali placebo došlo je do sužavanja zglobnog prostora za 0,30 mm nakon 2 godine.

Ozbiljne nuspojave

– Ozbiljne nuspojave su zabilježene u manje od 3 bolesnika od 100 koji su uzimali hondroitin (primjerice teška upala pluća ili tuberkuloza).
– Ozbiljne nuspojave su zabilježene u 3 bolesnika od 100 koji su uzimali hondroitin u usporedbi sa 6 od 100 bolesnika koji su uzimali placebo.
Bolesnici koji su isključeni iz studija zbog nuspojava
– Nije bilo razlike u broju bolesnika koji su isključeni iz studija zbog nuspojava između onih liječenih hondroitinom i placebom. To može biti i slučajan rezultat.

*WOMAC indeks (engl. Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index)

 

Možda bi vas zanimalo:

Ortokin za osteoartritis: malo dokaza iz kliničkih pokusa na ljudima

Biljni lijekovi uzeti na usta koji ublažavaju tegobe osteoartritisa

 

Urednički tim Dokazi u medicini
Fotografija: Rob

Objavljeno: 14. veljače 2015.