Garcinia za mršavljenje: nema jasnih dokaza za preporučiti

garcinia

Indijska biljka Garcinia cambogia preporučuje se u različitim preparatima za mršavljenje. Analizom znanstvene literature pronađen je niz kliničkih pokusa koji ne daju jasan odgovor na to je li ekstrakt te biljke koristan ili nije pa se stoga u ovom trenutku ne može preporučiti.

Dokazi iz kliničkih pokusa

Sustavni pregled objavljen 2011. u časopisu Journal of Obesity uključio je 12 randomiziranih kontroliranih pokusa u kojima je uglavnom sudjelovao malen broj ispitanika, od ukupno 11 ispitanika do najviše 135. Samo jedna studija uključila je više od 100 ispitanika – konkretno 135. Statističkom analizom koja je uzela u obzir sve studije dobiven je rezultat da ekstrakt garcinije omogućuje smanjenje težine od 0,88 kg u skupini pretilih osoba koje su uzimale preparat. Autori naglašavaju da je učinak malen i da je klinička važnost tog učinka nejasna. Preparat garcinije je bio povezan s pojavom probavnih smetnji. Kvaliteta gotovo svih uključenih studija bila je loša, i kratko su trajale (od 2 do 12 tjedana) tako da nisu poznati dugoročni učinci tog preparata. Iz ovog sustavnog pregleda bile su isključene studije u kojima je korištena kombinacija garcinije i nekih drugih preparata, i studije koje su uključile ispitanike koji nisu bili pretili.

Nakon što je objavljen taj sustavni pregled, u literaturi se mogu naći i noviji randomizirani kontrolirani pokusi. Neki od njih također su ispitali kombinaciju niza biljnih ekstrakata, uključujući garciniju pa se o djelotvornosti same garcinije temeljem tih studija ne može zaključivati.

Od studija koje su analizirale djelotvornost same Garcinije, najnovija je studija Vasquesa i suradnika iz 2014. u koju su bila uključena 43 ispitanika, koja su uzimala ili 2,4 g Garcinija ekstrakta ili placebo kroz 60 dana, kao i kontrolu prehrane. Nije uočen nikakav učinak ekstrakta Garcinije na profil lipida u krvi, razinu leptina i inzulina, kao ni na tjelesnu masu.

Tripathy i suradnici su 2013. objavili studiju u kojoj je sudjelovalo 110 pretilih osoba i koja je trajala 4 mjeseca. U istraživanju se navodi da su ispitanici uzimali jednu kapsulu ekstrakta garcinije dnevno, ali doza nije navedena. Ta je studija pokazala da je ekstrakt garcinije doveo do značajnog gubitka težine, koja nije izražena kao prosječan gubitak kilograma nego je navedeno da su osobe koje su uzimale ekstrakt garcinije izgubili 5 jedinica indeksa tjelesne težine, a osobe u kontrolnoj skupini 2 jedinice. Studija je imala nekolicinu metodoloških nedostataka.

Lu i suradnici su 2012. opisali studiju u koju je bilo uključeno 114 osoba i podijeljeno u tri skupine, od kojih je jedna dobivala ekstrakt garcinije (2,8 g/dan), jedna ekstrakt graha, a jedna placebo. U skupini koja je uzimala placebo nakon 8 tjedana ispitanici su se dodatno udebljali, dok nije bilo promjena u težini kod osoba koje su uzimale ekstrakt garcinije ili ekstrakt graha.

Kim i suradnici 2011. su objavili studiju u kojoj su analizirali ekstrakte lista soje i garcinije. Ti preparati nisu ispitani u kombinaciji nego je studija uključila 86 pretilih osoba, i muškaraca i žena, koje su podijeljene u tri skupine, od kojih je jedna dobivala ekstrakt lista soje, druga ekstrakt garcinije (2 g/dan), a treća placebo. Nakon deset tjedana uzimanja terapije, utvrđeno je da ni ekstrakt lista soje niti ekstrakt garcinije nisu doveli do gubitka težine niti promjene ukupnog kolesterola u pretilih osoba koje su konzumirale svoju uobičajenu hranu tijekom studije.

Zaključak

Pronađeni dokazi iz 16 kliničkih studija na ljudima pokazuju da još uvijek nije jasno ima li ekstrakt garcinije učinak na mršavljenje ljudi. Većina studija pokazuje da nema učinka, a dio studija pokazuje da može imati manji učinak na mršavljenje tijekom kratkog vremena. Zaključno, u ovom trenutku nema jasnih dokaza temeljem kojih bi se ekstrakt garcinije, mogao preporučiti kao sredstvo za mršavljenje.

 

Možda bi vas zanimalo:

Artičoka: loši dokazi o učinku za sitost, nikakvi za mršavljenje

Ekstrakt zelene kave za mršavljenje: loša znanost i obmane

Zeleni čaj za mršavljenje i održavanje težine

Je li magnetska narukvica učinkovita za mršavljenje?

Chia sjemenke: imaju li dokazan učinak na kolesterol, karcinom, upale, …?

 

Urednički tim Dokazi u medicini

Fotografija: L. Iacolare

 

Objavljeno: 13. travnja 2015.