Ekstrakt patuljaste palme (Prostamol Uno i slično) za simptome prostate

prostata

Prostata je muška spolna žlijezda. Tijekom starenja kod većeg broja muškaraca bilježi se dobroćudno povećanje prostate koje uzrokuje niz simptoma kao što su učestalo mokrenje, otežano mokrenje, noćno mokrenje i osjećaj nedovoljnog pražnjenja mjehura.

Upit

Na portalu Dokazi u medicini dobili smo sljedeće pitanje: „Je li provjeravano djelovanje Prostamol Uno tableta na prostatu i pomažu li one zaista olakšavajući mokrenje kod benigne hiperplazije prostate.“

Dokazi iz kontroliranih pokusa na ljudima

Prostamol Uno je biljni lijek; sadrži ekstrakt ploda patuljaste palme (lat. Serenoa repens, Sabal Serrulata; engl. Saw palmetto; Dwarf palm). Proizvođač tvrdi da zbog antiandrogenog djelovanja, blokiranja 5-alfa-reduktaze i protupalnog učinka djeluje na učestalost mokrenja tijekom dana i noći, osjećaj hitnosti mokrenja i slab mokraćni mlaz. Dokazi koji su prikazani ovdje ne odnose se samo na ovaj konkretan proizvod za koji je postavljen upit nego na sve proizvode koji sadrže ekstrakt patuljaste palme i na sve zdravstvene probleme koji su se ticali prostate.

Cochrane sustavni pregled

Cochrane sustavni pregled objavljen 2012. godine analizirao je 32 klinička pokusa (randomizirane kontrolirane studije) i zbirna analiza svih tih studija pokazala da u usporedbi s placebom ekstrakti patuljaste palme ne ublažavaju simptome koji su posljedica dobroćudnog povećanja prostate.

Prijevod sažetka Cochrane sustavnog pregleda literature:

Serenoa repens za dobroćudno povećanje (benignu hiperplaziju) prostate

Benigna hiperplazija prostate je dobroćudno povećanje žlijezde prostate koje nastaje zbog povećanja volumena epitelnog tkiva (površnog sloja tkiva koji oblaže šupljine i površine tijela) i stromalnih stanica (vezivnog tkiva). To povećanje u broju stanica može s vremenom izazvati nastanak velikih čvorova u području prostate oko mokraćne cijevi, što može dovesti do suženja kanala mokraćne cijevi te do djelomične ili potpune blokade istjecanje mokraće iz mokraćnog mjehura.

Korištenje biljaka (fitoterapija) za liječenje simptoma donjeg dijela mokraćnog sustava kojima je uzrok benigna hiperplazija prostate vrlo je često i učestalost takvog liječenja povećava se u većini zapadnih zemalja. Ekstrakt bobice američke patuljaste palme, Serenoa repens, koja je također poznata po svojem botaničkom imenu Sabal serrulatum jedan je od niza fitoterapijskih lijekova koji se nude za liječenje benigne hiperplazije prostate.

Ovaj obnovljeni Cochrane sustavni pregled uključio je 32 randomizirana kontrolirana pokusa u kojima je sudjelovalo ukupno 5666 muškaraca.

U usporedbi s placebom, ekstrakti biljke Serenoa repensu dozi dvostrukoj ili trostrukoj od uobičajene ne ublažavaju simptome vezane za noćno mokrenje, protok mokraće za vrijeme mokrenja i ukupne simptome kod muškaraca koji pate od dobroćudnog povećanja prostate.

Naknadno objavljeni kontrolirani pokusi

Nakon tog Cochrane sustavnog pregleda objavljeno je još nekoliko kontroliranih studija provedenih na ljudima u kojima je istraživana djelotvornost i sigurnost ekstrakta patuljaste palme.

Coulson i sur. (2012.) uspoređivali su ProstataEZE (sastava: Cucurbita pepo, Epilobium parviflorum, lycopene, Pygeum africanum i Serenoa repens) sa placebom u inače zdravih muškaraca sa dobroćudnim povećanjem prostate. U studiji je sudjelovalo 57 muškaraca dobi 40-80 godina. Nakon 3 mjeseca terapije učestalost mokrenja noću je bila značajno smanjena u grupi koja je uzimala ProstataEZE. Dok je učestalost mokrenja danju bila značajno smanjena u odnosu prije početka uzimanja lijeka, ali ne i u odnosu na placebo. Važno je uočiti da se u ovoj studiji ispitao pripravak koji sadrži niz biljnih proizvoda tako da se temeljem te studije ne može govoriti o djelotvornosti pojedinih sastojaka ispitivanog pripravka.

Studija Busetto i sur. (2014.) u kojoj 210 muškaraca sa kroničnim bakterijskim prostatitisom raspoređeno u 2 grupe. Grupa A je primala antibiotik Unidrox (prulifloksacin); a grupa B je primala antibiotik Unidrox (prulifloksacin) + Lactorepens (ekstrakt patuljaste palme, laktobacilus sporogeus i arbutin). Nakon 2 mjeseca praćenja grupa B je imala bolji ishod (manja stopa povratka bolesti i bolja kontrola bolesti). Međutim, sami autori navode da je njihova studija imala ograničenja kao što su mali broj ispitanika te da preporučuju da se napravi randomizirano, dvostruko zaslijepljeno placebo kontrolirano istraživanje. Važno je uočiti da je osim ekstrakta patuljaste palme ispitivani pripravak imao i drugih sastojaka tako da se temeljem te studije ne može zaključivati o djelotvornosti pojedinih sastojaka.

Multicentrična talijanska studija (Morgia i sur., 2013.) provedena u 9 uroloških centara je uspoređivala učinkovitost Profluss (serenoa repens, selenium, likopen) u odnosu na terapiju sa alfa-blokatorima, koji su praćeni 3. i 6. mjeseci. Zaključili su da njihovi rezultati upućuju da Profluss može imati protuupalnu učinkovitost, ali smatraju da treba učiniti dodatnih kvalitetnijih, većih i placebo kontroliranih istraživanja za sigurnije zaključke. Važno je uočiti da je osim ekstrakta patuljaste palme ispitivani pripravak imao i drugih sastojaka tako da se temeljem te studije ne može zaključivati o djelotvornosti pojedinih sastojaka.

Stamatiou i suradnici (2013.) su uspoređivali učinkovitost terapije prulifloksacinom 600 mg kroz 15 dana sa terapijom prulifloksacin kroz 15 dana + ekstrakt patuljaste palme kroz 8 tjedana. Uključeno je ukupno 56 ispitanika, po 28 u svakoj skupini. U obadvije grupe ispitanika je došlo do poboljšanja seksualne disfunkcije i urinarnih simptoma; osobito nakon završetka antibiotske terapije. Grupa ispitanika koja je uz antibiotik uzimala i ekstrakt patuljaste palme je imala statistički značajno smanjenje boli; ali autori savjetuju da se provedu dodatne kvalitetnije studije. Temeljem tako malene studije ne mogu se donositi smisleni zaključci o djelotvornosti i sigurnosti terapije.

Istraživanje Cai i suradnika (2013.) uspoređivala je IDIProst Gold (uz Serenoa repens sadrži i: Pinus massoniana Bark Extract i Crocus sativus) sa samom Serenoa repens. Našli su da IDIProst Gold je učinkovitiji u poboljšanju seksualne disfunkcije pa time i kvalitete života pacijenata sa dobroćudnim povećanjem prostate i seksualnom disfunkcijom. Važno je uočiti da je osim ekstrakta patuljaste palme ispitivani pripravak imao i drugih sastojaka tako da se temeljem te studije ne može zaključivati o djelotvornosti pojedinih sastojaka.

Zaključak

Rezultati Cochrane sustavnog pregleda objavljenog 2012. upućuju na to da ekstrakt patuljaste palme nije djelotvoran za za noćno mokrenje, protok mokraće za vrijeme mokrenja i ukupne simptome kod muškaraca koji pate od dobroćudnog povećanja prostate. Nakon objave tog sustavnog pregleda objavljen je niz kontroliranih pokusa na ljudima u kojima je korišten ekstrakt patuljaste palme za različite bolesti prostate, ali uglavnom u kombinaciji s drugim proizvodima pa se temeljem takvih studija ne može donositi zaključak o djelotvornosti i sigurnosti ekstrakta patuljaste palme. Temeljem pronađenih dokaza ne može se preporučiti uporaba ekstrakta patuljaste palme za liječenje simptoma dobroćudnog povećanja prostate.

 

Urednički tim Dokazi u medicini

Fotografija: Wikimedia

Objavljeno: 7.  srpnja 2015.