Ehinaceja za sprječavanje i liječenje prehlade

Echinacea

Ekstrakte biljke ehinaceja (echinacea, echinaceja) naveliko koriste potrošači u nekim europskim zemljama i SAD-u za sprječavanje i liječenje upala gornjeg dišnog sustava. Nema čvrstih dokaza o učinkovitosti ehinaceje za sprječavanje i liječenje prehlade iako su na tu temu napravljeni brojni klinički pokusi. Na tržištu se nalaze brojni preparati ehinaceje koji se međusobno razlikuju i svi oni nisu ispitani u kliničkim pokusima. Moguće nuspojave uključuju alergijske reakcije.

Pokusi na ljudima

Cochrane sustavni pregled koji su napravili Marlies Karsch-Völk i suradnici te objavili 2014. godine sažeo je 24 klinička pokusa na ljudima u kojima je istražen učinak ehinaceje na sprječavanje i liječenje prehlade. U literaturi nisu nađeni noviji klinički pokusi od onih koji su predstavljeni u tom Cochrane sustavnom pregledu pa se rezultati te analize mogu smatrati trenutno najboljim dokazima o učinku ehinaceje na sprječavanje i liječenje prehlade.

Autori Cochrane analize navode da je njihov najvažniji zaključak da se preprati ehinaceje značajno međusobno razlikuju i da velika većina proizvoda koji se mogu naći na tržištu nisu propisno ispitana u kliničkim pokusima. Statistička analiza (meta-analiza) u Cochrane sustavnom pregledu pokazuje da neki preparati ehinaceje mogu smanjiti rizik od oboljenja od prehlade za 10-20%, što navode malim učinkom nejasnog kliničkog značenja. Autori naglašavaju da su dokazi o učinku ehinaceje slabi jer sva istraživanja koja su ispitala učinkovitost takvih preparata ne pokazuju da je ehinaceja učinkovita, pa čak ni da postoji blagi trend učinkovitosti.

Moguće nuspojave

Najvažnije potencijalne nuspojave uzimanja preparata ehinaceje su alergijske reakcije. Jedan je klinički pokus uočio 5%-tno povećanje broja djece s osipom nakon uzimanja preparata ehinaceje.
Zbog manjka dokaza o dugoročnoj sigurnosti uzimanja ehinaceje, njemačka agencija za lijekove preporučuje da se preparat ne bi smio uzimati dulje od osam tjedana.

Cochrane sustavni pregled

Sažetak Cochrane sustavnog pregleda o učinku ehinaceje na sprječavanje i liječenje prehlade glasi glasi:
Na tržištu se može naći velik broj pripravaka na bazi ehinaceje, ali ti se pripravci znatno razlikuju po tipu (vrsti), dijelovima biljke (stabljika, korijen ili oboje) i metodama proizvodnje (sušenje, alkoholna ekstrakcija ili prešanje soka iz svježih biljaka), a ponekad su pripravcima dodane i druge biljke.
Cochrane sustavni pregled analizirao je 24 kontrolirane kliničke studije s ukupno 4631 ispitanika u kojima je istražena učinkovitost nekoliko različitih pripravaka ehinaceje za sprječavanje i liječenje prehlade il infekcija rhinovirusima. Sustavni pregled literature pokazuje da je niz proizvoda koji se temelje na različitim vrstama ehinaceje, različitim dijelovima te biljke i u različitom obliku u pokusima uspoređeno s placebom. Zbog velikih razlika u pripravcima koji su korišteni u istraživanjima nije moguće donijeti čvrste zaključke. Kvaliteta studija značajno se razlikovala – samo je 5 studija ocijenjeno kao visokokvalitetno. Većina studija istraživala je da li uzimanje pripravaka ehinaceje nakon početka prehlade skraćuje trajanje bolesti ili ublažava simptome, u usporedbi s placebom.
Iako se može činiti moguće da su neki proizvodi ehinaceje učinkovitiji nego placebo u liječenju prehlade, ukupni dokazi za klinički važan učinak liječenja prehlade ehinacejom su slabi. Istraživanja u kojima je proučavano može li ehinaceja smanjiti prehlade nisu pokazala statistički značajno smanjenje pojave bolesti. U studijama je bilo naznaka malog preventivnog učinka. Broj ispitanika koji je odustao od istraživanja nije se razlikovao između eksperimentalnih i pokusnih skupina u prevencijskim i terapijskim studijama. Međutim, u studijama koje su istraživale preventivni učinak ehinaceje uočen je veći broj ispitanika koji su odustajali od istraživanja zbog nuspojava u skupini koja je uzimala ehinaceju. Dokazi se temelje na literaturi objavljenoj do srpnja 2013.

 

Urednički tim Dokazi u medicini

Fotografija: Nomadic Lass

 

Objavljeno: 10. veljače 2015.