Darkfield mikroskopska analiza žive kapi krvi nema dijagnostičku vrijednost

dark

Tehnika mikroskopiranja u tamnom polju je dijagnostička metoda koja se u medicini koristi radi uočavanja nekih mikroorganizama koji zbog svoje nježne građe nisu vidljivi svjetlosnim mikroskopom i uobičajenim metodama bojenja. Zahvaljujući tamnoj pozadini i drugačijem usmjeravanju svjetlosti, lakše se uočavaju obrisi promatranog objekta. To se u prvom redu odnosi na nježne spiralne bakterije poput Treponeme pallidum, uzročnika sifilisa.

Zadnjih godina, različiti centri alternativne medicine nude Darkfield mikroskopsku analizu žive kapi krvi (mikroskopska analiza vitalne krvi u tamnom polju, mikroskopska analiza krvi po Enderleinu) predstavljajući je kao “jedno od najvažnijih ispitivanja holističke medicine”, koje “može pružiti neprocjenjive informacije kako o trenutnom stanju našega zdravlja tako i o vjerojatnim rizicima koji prijete”, i gdje “dobijemo sve informacije bez čekanja”. Tvrdi se da se na temelju mikroskopskog pregleda kapi kapilarne krvi (dobivene ubodom jagodice prsta) može dijagnosticirati čitav niz različitih stanja i bolesti, kao što su određene hematološke i imunološke bolesti, predispozicija za aterosklerotske promjene na krvnim žilama, prisutnost bakterija, parazita i gljivica u krvi, poremećaje probave bjelančevina i masnoća, hipovitaminoze, nedostatak minerala, oštećenja toksinima ili stresom, povišenu razinu mokraćne kiseline i sklonost gihtu, pa čak i otkriti prisutnost raka. Analiza je praćena savjetovanjem koje uz promjenu načina života obično sugerira kupovanje određenih dodataka prehrani i ponovni pregled (jedan ili više njih) u razmacima od mjesec dana.

Metoda vuče korijen iz teorije pleomorfizma, koju je početkom 20-tog stoljeća promovirao Günther Enderlein (1872 – 1968), njemački zoolog i entomolog (zoologija – znanost o životinjama, entomologija – znanost o kukcima). On je tvrdio da su u svakoj životinji i biljci prisutne male bezopasne i korisne biljne čestice koje se pod određenim okolnostima mogu preobraziti u patogene bakterije ili gljivice. Svoje tvrdnje je potkrjepljivao zapažanjima sitnih pokretnih objekata viđenih mikroskopiranjem krvi u tamnom polju. Takve teorije su davno znanstveno opovrgnute i danas imaju samo povijesnu važnost.

Pretraživanjem video materijala, slika i tekstova o Darkfield mikroskopskoj analizi žive kapi krvi koji se nude na raznim mrežnim stranicama iz područja alternativne medicine, a u svrhu obuke ili analize ovom metodom, uočava se niz krivih interpretacija viđenih struktura. One uglavnom predstavljaju normalan nalaz pri takvoj vrsti mikroskopske analize ili slučajan nalaz (artefakt) zbog nečistoća na stakalcu, odnosno onečišćenja uzorka prilikom uzimanja ili izrade preparata. Na žalost, vrlo se često vidi nedostatak najosnovnijeg znanja medicinske struke. Evo nekoliko primjera:

Crvene krvne stanice (eritrociti) se u određenim uvjetima mogu slagati jedna na drugu u nakupine nalik na stupce kovanica, što se naziva “rouleaux” formacija. U ovakvoj analizi to je često normalna pojava jer se krv nalazi u stacionarnim uvjetima, odnosno nedostatak protoka krvi, kao i isušivanje uzorka krvi na rubovima stakalca, stvaraju uvjete za sljepljivanje eritrocita. To se krivo tumači kao znak loše probave bjelančevina u crijevima i savjetuje uzimanje nadomjesnih enzima, ili se tumači kao znak acidoze u krvi, što je teško i po život opasno stanje koje se ne može dijagnosticirati promatranjem krvi.

Ehinociti, crvene krvne stanice nazubljenih rubova koji se uglavnom krivo opisuju kao akantociti, također su normalna posljedica osmotskih promjena koje nastaju zbog stajanja i isušivanja nefiksirane kapi krvi za vrijeme promatranja pod mikroskopom. Zbog izlaska tekućine iz eritrocita u okolinu, koja zbog isušivanja postaje hiperosmolarna, eritrocit se “isušuje”, a membrana dobiva nazubljen oblik. Ove promjene se krivo povezuju s oštećenjima slobodnim radikalima i različitim bolestima, uz savjetovanje o kupnji antioksidansa i drugih dodataka prehrani.

Prisutnost bakterija u krvnoj struji (bakterijemija) je česta i obično ne uzrokuje simptome. Primjerice, vrlo blaga, prolazna bakterijemija može se pojaviti pri uobičajenom pranju zubi. Bijele krvne stanice (leukociti) brzo uklanjaju većinu bakterija koje ulaze u krvotok. Međutim, kad bi se bakterije nalazile u krvi u tolikom broju da su jasno vidljive u perifernoj krvi, to bi uzrokovalo sepsu; teško zdravstveno stanje uzrokovano sustavnim upalnim odgovorom tijela na infekciju. Ono što se pri analizi vidi i tumači kao bakterije su najčešće čestice prljavštine, krhotine stakla ili dijelovi membrane prirodno propalih stanica, koji se pasivno gibaju nošeni strujom zbog uobičajenih zakona hidrodinamike.

Može se naići i na to da se deformirane i propale crvene krvne stanice pogrešno tumače kao paraziti koji ”isisavaju” eritrocit. Isto tako, dijelovi dlake ili vlakna s odjeće se opisuju kao crijevni paraziti, kojima životni ciklus nema nikakve veze s pojavom u krvi. Bez ikakvog znanja i iskustva opisuje se nepostojeća anatomija onoga što se proglašava nematodama (obli crvi).

Nepravilnosti na membrani crvenih krvnih stanica, ponekad se tumače kao pupanje kvasca s ruba stanične membrane. Ovakva tvrdnja vuče porijeklo iz propale Enderleinove teorije i krši temeljno načelo biologije da je svaki živi organizam jedinstven i ne može se transformirati u neki drugi. Prisutnost kvasaca u krvi bi ukazivalo na fungemiju, teško i životno opasno stanje.

Nepravilne nakupine oštrih rubova često se tumače kao kristali mokraćne kiseline ili nakupine kolesterola. Obično su to opet nečistoće, krhotine stakla i mali fragmenti epitelnih stanica pokupljenih s kože tijekom vađenja krvi i manipulacije s preparatom. Mokraćna kiselina i kolesterol ne bi mogli biti vidljivi u uzorcima krvi na takav način. Oni se lako mjere biokemijskom analizom krvi, a izmjerene vrijednosti se uspoređuju sa znanstveno utemeljenim referentnim vrijednostima. Jedino tako, i u okviru kliničke slike pacijenta, možemo tumačiti dobivene nalaze.

Pretraživanjem bibliografskih baza podataka mogu se naći samo dva istraživanja spomenute metode, oba objavljena u časopisima koji se bave alternativnom medicinom. Prvi je objavljen u njemačkom časopisu ” Forschende Komplementärmedizin und klassische Naturheilkunde” 2005. godine. El Sadafi S. i suradnici su htjeli istražiti da li mikroskopska analiza krvi u tamnom polju po Ederleinu može predvidjeti pojavu raka na temelju prisutnosti malih abnormalnosti u krvi. Mikroskopiranjem u tamnom polju, analizirali su krv 110 ljudi i potom prospektivno pratili tko će od sudionika oboljeti od raka. Zaključak je da analiza ima nezadovoljavajuću prediktivnu vrijednost i nije pouzdana za predviđanje pojave raka.

Drugo istraživanje objavljeno je 2006.godine u časopisu “Alternative Therapies in Health and Medicine”. U članku “Reliability of Enderlein’s darkfield analysis of live blood”, Teut M. i suradnici su uspoređivali pouzdanost opažanja dva promatrača Enderlein analize krvi koji su prošli određenu obuku. Oba su procjenjivala 48 uzoraka kapilarne krvi 24 pacijenta s dijabetesom. Unatoč manjkavostima u provedbi ovog istraživanja, zaključak je da je mikroskopsku analizu žive kapi krvi u tamnom polju vrlo teško standardizirati i da je pouzdanost dijagnostičkog testa niska.

Dakle, pretaživanjem dostupne znanstvene literature, nisu pronađeni dokazi da Darkfield mikroskopska analiza žive kapi krvi ima dijagnostičku vrijednost. Zato ne trošite novac na praznu maglu. Svoje zdravlje povjerite liječnicima i pretrage radite u standardnim medicinsko-biokemijskim i mikrobiološkim laboratorijima.

 

Urednički tim Dokazi u medicini

Fotografija: Andreas Levers

 

Objavljeno: 9. ožujka 2015.